Αναφορές για θέματα αειφορίας | Πολιτικές και δηλώσεις της Logitech

Pangea temporary hotfixes here

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

Οι Αναφορές μας για θέματα αειφορίαςΟι σύνδεσμοι για την Αναφορά για θέματα αειφορίας 2021, για τις Πολιτικές & δηλώσεις και όλοι οι σύνδεσμοι Αρχείου διατίθενται μόνο στα Αγγλικά. παρέχουν μια επισκόπηση των κύριων προγραμμάτων που έχουμε ήδη θέσει σε εφαρμογή και κάποια από τα επιτεύγματά μας για τα οποία είμαστε περήφανοι.

Αναφορές και πόροι

Αρχείο

2020

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

2019

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

Δείκτης GRI

Αναφορές περί ορυκτών από εμπόλεμες ζώνες

Αναφορές CDP

2018

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

Δείκτης GRI

Αναφορές περί ορυκτών από εμπόλεμες ζώνες

Αναφορές CDP

Πιστοποίηση αποτυπώματος άνθρακα

2017

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

Δείκτης GRI

Αναφορές περί ορυκτών από εμπόλεμες ζώνες

Αναφορές CDP

2016 και παλαιότερα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τα προγράμματα αειφορίας που εφαρμόζουμε ή τις επιδόσεις μας όσον αφορά την αειφορία, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση sustainability@logitech.com.
 

Secondary Nav HTML Hack LOGIWEB-2111