ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Pangea temporary hotfixes here
Οικογένεια προϊόντων Logitech

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η Logitech καινοτομεί για άλλη μια φορά, θέλοντας να δώσει δεύτερη ζωή στα πλαστικά υλικά. Σήμερα, πολλές από τις ανακυκλωμένες πλαστικές ρητίνες διαθέτουν μόνο μαύρο ή γκρίζο χρώμα και απόδοση που δεν φθάνει εκείνη των νέων πλαστικών, κάτι που δημιουργεί διάφορες προκλήσεις κατά τη σχεδίαση προϊόντων. Ήδη από το 2017 συνεργαζόμαστε με προμηθευτές πλαστικών για να σχεδιάσουμε νέες και πιο ανθεκτικές ρητίνες με νέα γκάμα χρωμάτων. Τώρα έχουμε πάνω από 30 συναρπαστικά νέα χρώματα στην παλέτα μας. Αυτές οι νέες ρητίνες χρησιμοποιούνται στα προϊόντα Logitech, ώστε οι καταναλωτές να έχουν περισσότερες χρωματικές επιλογές χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα των προϊόντων. Θα είναι, επίσης, διαθέσιμες και σε άλλες εταιρείες, ώστε να μειωθεί η επίπτωση του κλάδου μας στα επίπεδα άνθρακα.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ

Η χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών αποτελεί βασικό κομμάτι των προσπαθειών μας για σχεδίαση με προοπτική αειφορίας. Ολοένα και περισσότερο, χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένα πλαστικά στις κορυφαίες σε πωλήσεις σειρές προϊόντων μας, όπως ποντίκια, πληκτρολόγια, κάμερες web και ηχεία. Πάνω από το 65% των ποντικιών και των πληκτρολογίων στη μεγαλύτερη σειρά προϊόντων μας κατασκευάζονται πλέον με ανακυκλωμένα πλαστικά. Εξαλείψαμε κατ' εκτίμηση 8.000 τόνους παρθένου πλαστικού, αριθμός που ισοδυναμεί με την εξοικονόμηση περίπου 19.000 τόνων CO2 κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής αυτών των προϊόντων.

ανακύκλωση ηλεκτρονικών αποβλήτων

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα ηλεκτρονικά απόβλητα είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ροές απορριμμάτων. Οραματιζόμαστε ένα μέλλον όπου όλα τα προϊόντα θα μπορούν να ανακυκλωθούν για να κατασκευαστούν νέα προϊόντα. Ενθαρρύνουμε και χρηματοδοτούμε την ανακύκλωση ηλεκτρονικών προϊόντων από τους καταναλωτές σε ολόκληρο τον κόσμο και συνεργαζόμαστε με φορείς ανακύκλωσης οι οποίοι μετασχηματίζουν σε ανακυκλωμένο πλαστικό τα ηλεκτρονικά προϊόντα που έχουν φθάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους. Μέσω των προσπαθειών μας, επιδιώκουμε να κάνουμε τον κλάδο μας πιο συμβατό με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και να δώσουμε μια δεύτερη ζωή στις καταναλωτικές ηλεκτρονικές συσκευές.

Συσκευασία του Ergo M575 με πιστοποίηση ανακύκλωσης

Οι πιστοποιήσεις μας

Ο σχεδιαστικός μας στόχος είναι η μεγιστοποίηση του ποσοστού ανακυκλωμένων πλαστικών στα προϊόντα μας. Για τον υπολογισμό του ποσοστού αυτού, ακολουθούμε ένα καθορισμένο πρωτόκολλο και χρησιμοποιούμε μια προσέγγιση που έχει επικυρωθεί από τρίτα μέρη. Καταβάλλουμε προσπάθειες για την εξασφάλιση πιστοποιήσεων για όλα μας τα προϊόντα που περιέχουν ανακυκλωμένα πλαστικά και δεσμευόμαστε για την κοινοποίηση των πιστοποιήσεών μας σε αυτόν εδώ τον ιστότοπο, ώστε οι καταναλωτές και άλλοι ενδιαφερόμενοι να ωφελούνται από τη δύναμη της πληροφορίας.

Φωτογραφία προσώπου του Prakash Arunkundrum
«Ξεκινήσαμε ένα σχεδιαστικό ταξίδι που θα δημιουργήσει προϊόντα για το μέλλον. Εφαρμόζοντας τις αρχές της σχεδίασης με προοπτική αειφορίας σε ολόκληρη τη διαδικασία ανάπτυξης των προϊόντων, μπορούμε να πετύχουμε σημαντικές και μακροπρόθεσμες επιδράσεις και να μειώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα.»


Prakash Arunkundrum
Παγκόσμιος Επικεφαλής Δραστηριοτήτων και Αειφορίας της Logitech

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Γιατί το ποσοστό περιεκτικότητας ανακυκλωμένων υλικών ποικίλλει μεταξύ των προϊόντων;

Το ποσοστό ανακυκλωμένων πλαστικών σε κάθε προϊόν θα διαφέρει ανάλογα με τον τύπο, το χρώμα και το υλικό κατασκευής του προϊόντος. Το ποσοστό πλαστικών μερών ενός προϊόντος που κατασκευάζονται με PCR επί του παρόντος κυμαίνεται από 80% PCR έως τουλάχιστον 20% για τα τεχνικά σύνθετα και πιο ανοιχτόχρωμα προϊόντα. Ο σχεδιαστικός μας στόχος είναι να συνεχίσουμε να μεγιστοποιούμε το ποσοστό περιεκτικότητας ανακυκλωμένων πλαστικών σε καθένα από τα προϊόντα μας.

Η χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών επηρεάζει την απόδοση του προϊόντος;

Όταν αγοράζετε ένα ανακυκλωμένο πλαστικό προϊόν, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι θα απολαύσετε την ίδια, εξαιρετική εμπειρία προϊόντος που περιμένετε από τα προϊόντα Logitech, έχοντας επιπλέον το όφελος ότι γνωρίζετε πως η αγοραστική σας απόφαση οδήγησε σε μειωμένες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι ανακυκλωμένες πλαστικές ρητίνες μας και τα αντίστοιχα προϊόντα υποβάλλονται στις ίδιες αυστηρές δοκιμασίες απόδοσης και ποιότητας όπως και τα υπόλοιπα προϊόντα μας και πληρούν όλα τα απαιτούμενα πρότυπα.

Πότε θα περιέχονται ανακυκλωμένα πλαστικά σε όλα τα προϊόντα Logitech;

Στόχος μας είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών. Δίνουμε προτεραιότητα στα κορυφαία σε πωλήσεις προϊόντα μας, προκειμένου να πετύχουμε τη μεγαλύτερη μείωση αποτυπώματος άνθρακα, ενώ παράλληλα προωθούμε συνεχώς την καινοτομία με νέες ρητίνες και χρώματα, ώστε να διευρύνουμε τα όρια των δυνατοτήτων των ανακυκλωμένων πλαστικών.

Πώς μπορώ να ανακυκλώσω ένα προϊόν Logitech που έχει φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του;

Σε πολλές χώρες, παρέχουμε απευθείας ή έμμεση χρηματοδότηση σε κυβερνητικά προγράμματα ανακύκλωσης και υποβοηθούμε με το κύρος μας υπάρχοντα προγράμματα επιτόπου δραστηριοποίησης τα οποία οργανώνουν τη συλλογή καταναλωτικών ηλεκτρονικών προϊόντων για ασφαλή ανακύκλωση. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας σχετικά με την ανακύκλωση για να μάθετε περισσότερα.