Οι δημιουργικοί, επινοητικοί και καινοτόμοι άνθρωποι της Logitech

Pangea temporary hotfixes here

ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΥΜΕ ΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Η Logitech έχει υιοθετήσει μια εταιρική κουλτούρα μάθησης, όπου οι εργαζόμενοι νιώθουν ότι έχουν τη δύναμη να αναπτύξουν τις διανοητικές τους ικανότητες, να αμφισβητήσουν τις υπάρχουσες ιδέες και να βελτιώσουν τον κόσμο γύρω τους. Η άντληση έμπνευσης από τον σκοπό ύπαρξης της εταιρείας μας και η πραγματοποίηση ουσιαστικών συνεισφορών είναι οι βασικοί πυλώνες της συμμετοχής των εργαζομένων στη ζωή της εταιρείας. 

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε επιχειρηματικό συνέδριο

Ηθικές αξίες

Διεξάγουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες με δίκαιο, έντιμο και διαφανή τρόπο. Χρησιμοποιούμε πρότυπα και πρακτικές ανώτερης ηθικής και αυτή η προσέγγιση μας βοηθά να διασφαλίζουμε ότι ικανοποιούνται τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των μετόχων μας. Η δέσμευσή μας για διαφάνεια και για καλές πρακτικές με βάση το ήθος μάς οδηγεί στην αναγνώριση, τον μετριασμό και τη διαχείριση των λειτουργικών κινδύνων, αλλά και σε ευκαιρίες, τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες.

Συνεργασία σε αίθουσα συναντήσεων

Ανάπτυξη ταλέντων

Το πρόγραμμα ανάπτυξης της εταιρείας βοηθά τους υπαλλήλους να ενισχύσουν διάφορες δεξιότητες και να κερδίσουν γνώσεις ζωής. Οι πόροι ανάπτυξης περιλαμβάνουν εργαστήρια, ομιλίες και προγράμματα καθοδήγησης, που προσφέρονται στις εγκαταστάσεις μας ή και διαδικτυακά.

Τα στελέχη μας αναζητούν συνεχώς ευκαιρίες ανάπτυξης και διατήρησης του ταλέντου που υπάρχει στους κόλπους της επιχείρησης. Το ειδικό κέντρο εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις κατασκευής περιλαμβάνει χώρους για εργαστήρια και παρουσιάσεις καθώς και εικονικές γραμμές παραγωγής όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να δοκιμάσουν νέες δεξιότητες. Οι νεοπροσληφθέντες υπάλληλοι λαμβάνουν ολοκληρωμένη εκπαίδευση προσαρμογής και επιμόρφωσης, ώστε να αναπτύξουν συγκεκριμένες δεξιότητες, όπως η μη αυτόματη συγκόλληση, η συναρμολόγηση, η δοκιμή, η συσκευασία και οι διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου. Την εκπαίδευση αυτή ακολουθεί διαδικτυακή πρακτική εξάσκηση, επιτόπου εκπαίδευση στον χώρο εργασίας αλλά και εκπαίδευση υπενθύμισης γνώσεων.

Λογότυπο Logitech

Πολυμορφία, ισότητα και ενσωμάτωση

Στην Logitech, αποστολή μας είναι να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε και να υποστηρίζουμε μια εταιρική φιλοσοφία ποικιλομορφίας και ενσωμάτωσης που επιδιώκει δίκαιη εκπροσώπηση, πρόσβαση και ευκαιρίες εξέλιξης σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας. Πιστεύουμε ότι υποστηρίζοντας και ενισχύοντας τους υποεκπροσωπούμενους υπαλλήλους και κοινότητες και επαναπροσδιορίζοντας τις εταιρικές μας πρακτικές, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πιο δίκαιη βιομηχανία και να ανταποκριθούμε στις αυξανόμενες ανάγκες των διαφορετικών πελατών μας.

Γραμμή συναρμολόγησης για ποντίκια υπολογιστή

Υγεία και ασφάλεια

Η κινητήρια δύναμη της συνεχόμενης επιτυχίας μας είναι η δημιουργικότητα, η επινοητικότητα και η καινοτομία των ανθρώπων της Logitech και της εφοδιαστικής της αλυσίδας. Αναζητούμε συνεχώς τρόπους για να διαφυλάσσουμε την ασφάλεια, την υγεία και την ευημερία κάθε μέλους της ομάδας μας. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι νιώθουν πως έχουν φροντίδα και ότι οι υπάλληλοι μπορούν να ανταποκριθούν με ασφαλή αλλά και δημιουργικό τρόπο στις γοργά εξελισσόμενες προκλήσεις μιας ανταγωνιστικής αγοράς.

Εργαζόμαστε σύμφωνα με τον Κώδικα δεοντολογίας της RBA και τις καλές πρακτικές του διεθνούς προτύπου ISO 45001, για να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας για όλους. Επιπλέον, συνεργαζόμαστε με την εφοδιαστική μας αλυσίδα, για να βοηθήσουμε τους προμηθευτές μας σε όλο τον κόσμο να υιοθετήσουν τα ίδια ή παρόμοια πρότυπα.

Ποιοτικός έλεγχος ηλεκτρονικών προϊόντων

Ανθρώπινα δικαιώματα και εργασιακές συνθήκες

Δεσμευόμαστε να ενεργούμε με σωστό τρόπο και να διεξάγουμε διάλογο με διακριτικότητα και σεβασμό σχετικά με το ποιες πρακτικές λειτουργούν και ποιες όχι. Συνεργαζόμαστε ενεργά με τους συμμάχους του κλάδου μας στην RBA ώστε να ανταλλάσσουμε καλές πρακτικές, να εξελίσσουμε τον Κώδικα δεοντολογίας και να μοιραζόμαστε εργαλεία και εκπαιδευτικούς πόρους. Απαιτούμε από όλους τους προμηθευτές να διαθέτουν προγράμματα επαλήθευσης και διαχείρισης της ηλικίας των υπαλλήλων τους και διεξάγουμε επιτόπου ελέγχους για αυτό το θέμα καθώς και για την ύπαρξη εξαναγκασμένης εργασίας.

Τοπίο με τον ήλιο να ανατέλλει πάνω από σύννεφα

Ορυκτά από εμπόλεμες ζώνες

Τα ορυκτά από εμπόλεμες ζώνες είναι ορυκτά που εξορύσσονται σε περιοχές με ένοπλες συγκρούσεις και παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων και τα οποία πωλούνται, διακινούνται ή χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση ένοπλων ομάδων. Ως ενεργό μέρος της RBA, χρησιμοποιούμε τα εργαλεία και τις διεργασίες τής RBA προκειμένου να διασφαλίσουμε την υπεύθυνη προέλευση των πόρων μας και να αποφύγουμε τη χρήση ορυκτών από εμπόλεμες ζώνες.

Σε συνεργασία με τους προμηθευτές μας και με άλλα μέλη της RBA, προσπαθούμε να εξασκήσουμε την πλήρη επιρροή της βιομηχανίας ηλεκτρονικών στα ανά τον κόσμο χυτήρια και ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή των χυτηρίων σε αξιόπιστα προγράμματα πιστοποίησης.

Το οικονομικό έτος 2021, πετύχαμε 100% συμμετοχή χυτηρίων και εργαστηρίων επεξεργασίας σε προγράμματα πιστοποίησης τρίτων.

Συνεδρία επιχειρηματικής εκπαίδευσης με υπαλλήλους

Ανάπτυξη προμηθευτών

Το εργοστάσιό μας προμηθεύεται εξαρτήματα από διάφορους προμηθευτές, κατασκευαστές που συνεργάζονται μαζί μας στη σχεδίαση καθώς και υπεργολάβους κατασκευαστές. Η συνεχής επιτυχία μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με εκείνη των προμηθευτών μας. Στοχεύουμε στην καθιέρωση μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας με μια βασική ομάδα προμηθευτών, με βάση τις κοινές μας ηθικές αξίες, τις καλές πρακτικές και τη συμμόρφωση με τον Κώδικα RBA. Συνεργαζόμαστε με τους προμηθευτές ώστε να διασφαλίζουμε ότι όλα τα προϊόντα Logitech παράγονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα καλών πρακτικών σχετικά με την ποιότητα και την αειφορία. Όσον αφορά τους νέους προμηθευτές, έχουμε καθιερώσει μια διαδικασία προκαταρκτικής πιστοποίησης: Το 100% των δυνητικών νέων προμηθευτών υποβάλλονται σε έλεγχο για να επαληθευτεί η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις αειφορίας της εταιρείας μας.

Φορητός υπολογιστής που καλύπτεται από διάγραμμα διασυνδεόμενων λουκέτων

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Σεβόμαστε το απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα των υπαλλήλων μας, των πελατών μας και άλλων ενδιαφερόμενων. Διατηρούμε συστήματα και δυνατότητες προστασίας του απορρήτου και της ασφάλειας, ώστε η αλληλεπίδραση κάθε ενδιαφερόμενου με τα συστήματα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Logitech να γίνεται με εμπιστοσύνη

Φωτογραφία προσώπου της Kirsty Russell
«Η φιλοδοξία μας για κοινωνικό αντίκτυπο συνδέεται με τον σκοπό μας ως ηγετική εταιρεία σχεδίασης – πιστεύουμε ότι μαζί μπορούμε να φέρουμε μεγάλη αλλαγή και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να δημιουργήσουν περιβάλλοντα διαβίωσης τα οποία θα τους προσφέρουν μεγαλύτερη ικανοποίηση και έναν καλύτερο πλανήτη. Κι αυτό το καταφέρνουμε με την αφοσίωσή μας στις κοινότητες που ζούμε και εργαζόμαστε σε ολόκληρο τον κόσμο, εξασφαλίζοντας ότι οι υπάλληλοι της Logitech μπορούν να αγωνιστούν και να επιτύχουν, και συμμετέχοντας μαζί με άλλους στην επιδίωξη ενός δικαιότερου κόσμου»

 
Kirsty Russell
Επικεφαλής τομέα People and Culture

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους μας, προσφέροντας τον χρόνο τους ή χρήματα, να συμμετέχουν στις κοινότητες στις οποίες ζούμε και εργαζόμαστε, συμπεριλαμβανόμενης της υποστήριξης παροχής βοήθειας στις περιπτώσεις καταστροφών.

243

Δωρεές υπαλλήλων

45

Υποστηριζόμενες χώρες

280 ώρες

Ώρες εθελοντισμού

Πρόγραμμα εθελοντών Logitech Cares

Το πρόγραμμά μας Logitech Cares αντικατοπτρίζει το πάθος με το οποίο πιστεύουμε ότι η Logitech θα πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από ένας εξαιρετικός εργοδότης. Από τα βασικά στοιχεία της φιλοσοφίας μας είναι η στρατηγική ενδυνάμωσης των υπαλλήλων μας ώστε να ισχυροποιήσουν τις σχέσεις τους με τις τοπικές κοινότητες. Μέσω του Logitech Cares, αφιερωνόμαστε στις κοινότητες μέσα στις οποίες ζούμε και εργαζόμαστε. Συνεργαζόμαστε με άλλους για να συμβάλλουμε στη δημιουργία ταχέως αναπτυσσόμενων κοινοτήτων και στη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.

Secondary Nav HTML Hack LOGIWEB-2111