Οι δημιουργικοί, επινοητικοί και καινοτόμοι άνθρωποι της Logitech

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Pangea temporary hotfixes here

ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΥΜΕ ΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Η Logitech έχει υιοθετήσει μια εταιρική κουλτούρα μάθησης, όπου οι εργαζόμενοι νιώθουν ότι έχουν τη δύναμη να αναπτύξουν τις διανοητικές τους ικανότητες, να αμφισβητήσουν τις υπάρχουσες ιδέες και να βελτιώσουν τον κόσμο γύρω τους. Η άντληση έμπνευσης από τον σκοπό ύπαρξης της εταιρείας μας και η πραγματοποίηση ουσιαστικών συνεισφορών είναι οι βασικοί πυλώνες της συμμετοχής των εργαζομένων στη ζωή της εταιρείας. 

Μια πολύμορφη ομάδα συναδέλφων από άτομα διαφορετικών ηλικιών και εθνικοτήτων κάνουν συζήτηση

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

Στην Logitech, αποστολή μας είναι να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε και να υποστηρίζουμε μια εταιρική φιλοσοφία ποικιλομορφίας και ενσωμάτωσης που επιδιώκει δίκαιη εκπροσώπηση, πρόσβαση και ευκαιρίες εξέλιξης σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας. Πιστεύουμε ότι υποστηρίζοντας και ενισχύοντας τους εργαζομένους και τις κοινότητες που υποεκπροσωπούνται, και επαναπροσδιορίζοντας τις εταιρικές μας πρακτικές, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πιο δίκαιη βιομηχανία και να ανταποκριθούμε στις αυξανόμενες ανάγκες των διαφορετικών πελατών μας.

Διάφορες ομάδες συναδέλφων διαφορετικών ηλικιών και εθνικοτήτων έχουν επαγγελματικές συσκέψεις γύρω από το τραπέζι.

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΕΙΣ ΦΥΛΩΝ

Ως οργανισμός που βασίζεται σε αξίες, η συνεργασία με τους κατάλληλους προμηθευτές που έχουν τις κατάλληλες αξίες είναι πολύ σημαντική για τη διαρκή επιτυχία μας. Τα προγράμματα προμηθειών μας για την πολυμορφία προμηθευτών και τη δίκαιη προμήθεια των φύλων υποστηρίζονται από νέες εσωτερικές πολιτικές και εξωτερικές συμβατικές υποχρεώσεις για τους προμηθευτές μας, που θα μας βοηθήσουν να περάσουμε από τα δυνατά λόγια στις πρακτικές.

Νεαρά κορίτσια γελάνε με το ποντίκι M325 σε ροζ και την κάμερα web C270

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Με το LogiCares, αφιερωνόμαστε στις κοινότητες μέσα στις οποίες ζούμε και εργαζόμαστε. Συνεργαζόμαστε με άλλους για να συμβάλλουμε στη δημιουργία ταχέως αναπτυσσόμενων κοινοτήτων και στη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος. Για να αυξήσουμε το αντίκτυπο και να προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια το μελλοντικό πεδίο δράσης μας, δημιουργήσαμε το Ταμείο LogiCares, έναν φιλανθρωπικού τύπου λογαριασμό για δωρεές από χρηματοδότες (Donor Advised Fund, DAF), μαζί με το ίδρυμα Tides.

Συνοικιακή καλλιτεχνική πρωτοβουλία, με ανθρώπους να ζωγραφίζουν σε έναν τοίχο

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε τις κοινότητές μας. Με δωρεές χρημάτων και προϊόντων για κοινωνικούς σκοπούς, συνεργασία με τρίτους για την προώθηση πρωτοβουλιών μεγαλύτερης κλίμακας και δράσεις βασισμένες στην ατομική δημιουργικότητα και την ευγενή προσφορά – μαζί, έχουμε καταφέρει σημαντικά πράγματα και θα συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε με ανάλογο τρόπο στις μελλοντικές προκλήσεις.

Δύο επιστήμονες σε μηχανολογικό εργαστήριο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Το εργοστάσιό μας προμηθεύεται εξαρτήματα από διάφορους προμηθευτές, κατασκευαστές που συνεργάζονται μαζί μας στη σχεδίαση καθώς και υπεργολάβους κατασκευαστές. Η συνεχής επιτυχία μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με εκείνη των προμηθευτών μας. Στοχεύουμε στην καθιέρωση μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας με μια βασική ομάδα προμηθευτών, με βάση τις κοινές μας ηθικές αξίες, τις καλές πρακτικές και τη συμμόρφωση με τον Κώδικα RBA. Συνεργαζόμαστε με τους προμηθευτές ώστε να διασφαλίζουμε ότι όλα τα προϊόντα Logitech παράγονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα καλών πρακτικών σχετικά με την ποιότητα και την αειφορία. Όσον αφορά τους νέους προμηθευτές, έχουμε καθιερώσει μια διαδικασία προκαταρκτικής πιστοποίησης: Το 100% των δυνητικών νέων προμηθευτών υποβάλλονται σε έλεγχο για να επαληθευτεί η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις αειφορίας της εταιρείας μας.

Συνεργασία σε αίθουσα συναντήσεων

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΑΛΕΝΤΩΝ

Το πρόγραμμα ανάπτυξης της εταιρείας βοηθά τους υπαλλήλους να ενισχύσουν διάφορες δεξιότητες και να κερδίσουν γνώσεις ζωής. Οι πόροι ανάπτυξης περιλαμβάνουν εργαστήρια, ομιλίες και προγράμματα καθοδήγησης, που προσφέρονται στις εγκαταστάσεις μας ή και διαδικτυακά. Τα στελέχη μας αναζητούν συνεχώς ευκαιρίες ανάπτυξης και διατήρησης του ταλέντου που υπάρχει στους κόλπους της επιχείρησης. Το ειδικό κέντρο εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις κατασκευής περιλαμβάνει χώρους για εργαστήρια και παρουσιάσεις καθώς και εικονικές γραμμές παραγωγής όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να δοκιμάσουν νέες δεξιότητες. Οι νεοπροσληφθέντες υπάλληλοι λαμβάνουν ολοκληρωμένη εκπαίδευση προσαρμογής και επιμόρφωσης, ώστε να αναπτύξουν συγκεκριμένες δεξιότητες, όπως η μη αυτόματη συγκόλληση, η συναρμολόγηση, η δοκιμή, η συσκευασία και οι διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου. Την εκπαίδευση αυτή ακολουθεί διαδικτυακή πρακτική εξάσκηση, επιτόπου εκπαίδευση στον χώρο εργασίας αλλά και εκπαίδευση υπενθύμισης γνώσεων.

Ομάδα διάφορων επιχειρηματιών που συνομιλούν και χαμογελούν σε σύσκεψη.

ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

Διεξάγουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες με δίκαιο, έντιμο και διαφανή τρόπο. Χρησιμοποιούμε πρότυπα και πρακτικές ανώτερης ηθικής και αυτή η προσέγγιση μας βοηθά να διασφαλίζουμε ότι ικανοποιούνται τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των μετόχων μας. Η δέσμευσή μας για διαφάνεια και για καλές πρακτικές με βάση το ήθος μάς οδηγεί στην αναγνώριση, τον μετριασμό και τη διαχείριση των λειτουργικών κινδύνων, αλλά και σε ευκαιρίες, τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες.

Ποιοτικός έλεγχος ηλεκτρονικών προϊόντων

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Δεσμευόμαστε να ενεργούμε με σωστό τρόπο και να διεξάγουμε διάλογο με διακριτικότητα και σεβασμό σχετικά με το ποιες πρακτικές λειτουργούν και ποιες όχι. Συνεργαζόμαστε ενεργά με τους συμμάχους του κλάδου μας στην RBA ώστε να ανταλλάσσουμε καλές πρακτικές, να εξελίσσουμε τον Κώδικα δεοντολογίας και να μοιραζόμαστε εργαλεία και εκπαιδευτικούς πόρους. Απαιτούμε από όλους τους προμηθευτές να διαθέτουν προγράμματα επαλήθευσης και διαχείρισης της ηλικίας των εργαζομένων τους και διεξάγουμε επιτόπου ελέγχους για αυτό το θέμα καθώς και για την ύπαρξη εξαναγκασμένης εργασίας.

Δύο βιομηχανικοί εργάτες επιθεωρούν ορυκτά μεταλλεύματα με ψηφιακό tablet.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΥΚΤΩΝ

100% των προϊόντων Logitech συμμορφώνονται με τα πρότυπα απουσίας υλών από εμπόλεμες ζώνες. Είμαστε αφοσιωμένο μέλος της συμμαχίας Responsible Business Alliance (RBA) και της πρωτοβουλίας Responsible Minerals Initiative (RMI), που σημαίνει ότι εφαρμόζουμε κορυφαία στον κλάδο εργαλεία και διεργασίες καλών πρακτικών, για να υποστηρίξουμε την υπεύθυνη προέλευση των πόρων και να αποφύγουμε τη χρήση ορυκτών από εμπόλεμες ζώνες.

Γραμμή συναρμολόγησης για ποντίκια υπολογιστή

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η κινητήρια δύναμη της συνεχόμενης επιτυχίας μας είναι η δημιουργικότητα, η επινοητικότητα και η καινοτομία των ανθρώπων της Logitech και της εφοδιαστικής της αλυσίδας. Αναζητούμε συνεχώς τρόπους για να διαφυλάσσουμε την ασφάλεια, την υγεία και την ευημερία κάθε μέλους της ομάδας μας. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι νιώθουν πως έχουν φροντίδα και ότι οι υπάλληλοι μπορούν να ανταποκριθούν με ασφαλή αλλά και δημιουργικό τρόπο στις γοργά εξελισσόμενες προκλήσεις μιας ανταγωνιστικής αγοράς.

Εργαζόμαστε σύμφωνα με τον Κώδικα δεοντολογίας της RBA και τις καλές πρακτικές του διεθνούς προτύπου ISO 45001, για να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας για όλους. Συνεργαζόμαστε με την εφοδιαστική μας αλυσίδα, για να βοηθήσουμε τους προμηθευτές μας σε όλο τον κόσμο να υιοθετήσουν τα ίδια ή παρόμοια πρότυπα.

Φορητός υπολογιστής που καλύπτεται από διάγραμμα διασυνδεόμενων λουκέτων

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η διατήρηση της εμπιστοσύνης των ενδιαφερόμενων μερών είναι ύψιστης σημασίας. Σεβόμαστε το απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα των υπαλλήλων μας, των πελατών μας και άλλων ενδιαφερόμενων. Διατηρούμε συστήματα και δυνατότητες προστασίας του απορρήτου και της ασφάλειας, ώστε η αλληλεπίδραση κάθε ενδιαφερόμενου με τα συστήματα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Logitech να γίνεται με εμπιστοσύνη.

Secondary Nav HTML Hack LOGIWEB-2111