Ανάλυση κύκλου ζωής (LCA) – Μεθοδολογία αποτυπώματος άνθρακα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Pangea temporary hotfixes here

Ας κάνουμε μεγαλύτερη διαφορά μαζί

Χρησιμοποιούμε μια ισχυρή μεθοδολογία που μας επιτρέπει να μετράμε και να αναλύουμε τις φάσεις του κύκλου ζωής των προϊόντων μας και να αξιολογούμε τα αποτυπώματα άνθρακα της κάθε φάσης – από την προμήθεια των πρώτων υλών έως το τέλος του κύκλου ζωής των προϊόντων.

Η Ανάλυση κύκλου ζωής (LCA) μάς βοηθά να μετράμε και να βελτιώνουμε συνεχώς τα αποτυπώματα άνθρακα που δημιουργούμε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η κοινοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα μέσω των ετικετών των προϊόντων θα βοηθήσει και τους καταναλωτές να λάβουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις, ώστε να μειώσουν το προσωπικό τους αποτύπωμα επιλέγοντας προϊόντα χαμηλότερου αποτυπώματος.

Όταν η σήμανση άνθρακα γίνεται κυρίαρχη τάση και μέρος της καθημερινότητας, όπως οι θερμίδες στις διατροφικές επισημάνσεις, αποσαφηνίζει τις κλιματικές επιπτώσεις των αγοραστικών αποφάσεων. Γι αυτό διαθέτουμε την μεθοδολογία μας στις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται.

Επισκόπηση μεθοδολογίας

Η LCA βρίσκεται στο κέντρο της συνολικής μας προσέγγισης. Αναπτύξαμε μια μεθοδολογία πολλών βημάτων, επαληθευμένη από τρίτο μέρος.

Το γνωρίζατε;

Η μεθοδολογία μας έχει πιστοποιηθεί από τρίτο μέρος σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα δεοντολογίας ISO 14067 και ISO 14026.

Εικονίδιο σήμανσης αποτυπώματος άνθρακα

Φάση 1

Προμήθεια και κατασκευή

Εικονίδιο κύκλου ζωής προϊόντος

Φάση 2

Μεταφορά και αποθήκευση

Εικονίδιο ανθρακικού αποτυπώματος

Φάση 3

Σε χρήση

Εικονίδιο καθαρότητας άνθρακα

Φάση 4

Τέλος κύκλου ζωής

Υπάρχουν τέσσερις βασικές φάσεις στην LCA: προμήθεια και κατασκευή, μεταφορά και αποθήκευση, σε χρήση και τέλος κύκλου ζωής. Η κάθε μία από τις φάσεις αυτές συνοδεύεται από ένα αποκλειστικό μοναδικό σύνολο περιοχών εστίασης και προκλήσεων που θα διαμορφώσουν τον τελικό αντίκτυπο άνθρακα ενός προϊόντος.

2 βέλη μέσα σε ένα τρίγωνο αντιπροσωπεύουν την προμήθεια και την κατασκευή

Φάση 1

Υπάρχουν τρεις κύριες περιοχές εστίασης σε αυτήν τη φάση: 1 Πρώτες ύλες 2 Παραγωγή και 3 Συναρμολόγηση. Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Για τη φάση αυτή, μετράμε τον αντίκτυπο της εξόρυξης πρώτων υλών και της κατασκευής. Τα πάντα λαμβάνονται υπόψη, από την κατασκευή των εξαρτημάτων μέχρι και τη συναρμολόγηση. Συνεργαζόμαστε με προμηθευτές για να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία κατασκευής, ώστε να δημιουργήσουμε μια σαφή εικόνα των αντίκτυπων κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης.

Εικονίδιο με 2 βέλη που δείχνει την μεταφορά και αποθήκευση των προϊόντων

Φάση 2

Η φάση αυτή καλύπτει όλα όσα εμπεριέχονται στη διαδρομή του προϊόντος από το εργοστάσιο σε εσάς.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος του προϊόντος και η συσκευασία του και είναι έτοιμο για χρήση, πρέπει να το διαθέσουμε στον καταναλωτή – ένα ταξίδι που μετράμε από την αρχή μέχρι το τέλος.

2 βέλη σε κύκλο

Φάση 3

Τα σενάρια που χρησιμοποιούμε μας βοηθούν να προβλέπουμε την κατανάλωση σε αυτή τη φάση, αλλά το αποτύπωμα είναι στο χέρι σας!

ΣΕ ΧΡΗΣΗ

Τα προϊόντα μας χρησιμοποιούν ενέργεια κατά τη χρήση τους. Εφόσον δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε πώς χρησιμοποιούνται τα προϊόντα μας από τους καταναλωτές, μετράμε την κατανάλωση ηλεκτρισμού σύμφωνα με συγκεκριμένα σενάρια περιπτώσεων χρήσης που έχουμε αναπτύξει βασιζόμενοι στις πληροφορίες από τους καταναλωτές. Περιλαμβάνουμε υπολογισμούς βέλτιστης και χείριστης περίπτωσης κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος και τη ζήτηση ενέργειας των κεντρικών συστημάτων, όπως οι υπολογιστές, που χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας. Υπολογίζουμε τους επιπλέον αντίκτυπους άνθρακα που σχετίζονται με τις μπαταρίες αντικατάστασης οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος.

2 βέλη που δείχνουν το ένα το άλλο

Φάση 4

Η φάση αυτή καλύπτει το τέλος του κύκλου ζωής ενός προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης και της ανακύκλωσης προϊόντων όπου είναι δυνατό.

Τέλος κύκλου ζωής

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να εξεταστούν στην τελική φάση του κύκλου ζωής. Ξεκινάμε με την αξιολόγηση του τρόπου μεταφοράς που χρησιμοποιείται για τη συλλογή προϊόντων των οποίων ολοκληρώθηκε ο κύκλος ζωής, της συσκευασίας, των μπαταριών και της μεταφοράς των αντικειμένων αυτών από τον τελικό χρήστη στις τοποθεσίες επεξεργασίας.

Στη συνέχεια, εξετάζουμε τον τρόπο χειρισμού αυτών των αντικειμένων, μετράμε τον αντίκτυπο χειρισμού των συσκευασιών, των προϊόντων και των αξεσουάρ τους καθώς και τι γίνεται με τις μπαταρίες και την απόρριψή τους. Αξιολογούμε, επίσης, τη φάση προετοιμασίας (π.χ., ταξινόμηση) όπου τα αντικείμενα χωρίζονται σε κατάλληλα και έτοιμα για καύση, για τον χώρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων ή για πρωτοβουλίες όπως η ανάκτηση για παραγωγή θερμικής ενέργειας.

Όλα αυτά συμβαίνουν προτού φτάσουμε στην ανακύκλωση όπου, σε ένα βασικό επίπεδο, εξετάζουμε την ταξινόμηση και τον κατατεμαχισμό. Δεν σταματάμε όμως εδώ. Ελέγχουμε τα παγκόσμια δίκτυά μας και εξετάζουμε τις κατά τόπους υποδομές και δυνατότητες ανακύκλωσης και δημιουργούμε υποθέσεις βασισμένες στο χειρότερο σενάριο αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν προκλήσεις που σχετίζονται με την ανακύκλωση μικρών καταναλωτικών ηλεκτρονικών συσκευών.

Για να κάνουμε όμως το καλύτερο ώστε να χρησιμοποιηθούν ξανά, να επιδιορθωθούν και να επεκταθεί η διάρκεια ζωής τους, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Η δουλειά μας βασίζεται αποκλειστικά στα προϊόντα που εσείς θα μας επιστρέψετε. Γι αυτό παρακαλούμε να ανακυκλώνετε τις συσκευές σας όποτε είναι εφικτό.

Σύστημα υπολογισμού άνθρακα και επαλήθευση από τρίτο μέρος

Για τον υπολογισμό του τελικού αποτυπώματος άνθρακα ενός προϊόντος, χρησιμοποιούμε ένα λογισμικό Αξιολόγησης κύκλου ζωής που ονομάζεται Umberto, αξιοποιώντας έναν συνδυασμό δημοσιευμένων συνόλων δεδομένων της GaBi και της Ecoinvent σε συνδυασμό με προσαρμοσμένα μοντέλα LCA που αναπτύχθηκαν χρησιμοποιώντας πρωτογενή δεδομένα. Για να υποστηρίξουμε την ακεραιότητα των υπολογισμών άνθρακα, συνεργαζόμαστε με διεθνώς αναγνωρισμένους ειδικούς LCA του iPoint Group μαζί με έναν ανεξάρτητο φορέα επιθεώρησης για την επαλήθευση και την επικύρωση των αντίκτυπων άνθρακα σε επίπεδο προϊόντος σύμφωνα με τα πρότυπα πιστοποίησης DEKRA.

Οι συνεργάτες μας

Η μεθοδολογία LCA βρισκόταν υπό επεξεργασία για πολύ καιρό. Χρειάστηκαν τεράστιες προσπάθειες και πραγματικό ομαδικό πνεύμα στη Logitech ώστε το όραμά μας για τον άνθρακα να γίνει πραγματικότητα. Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε για να επιτύχουμε το επίπεδο διαφάνειας και ακρίβειας που επιθυμούμε, αλλά θα τα καταφέρουμε. Η μέχρι σήμερα επιτυχία μας οφείλεται στους συνεργάτες μας, στη συνεργασία μας με την IFU Hamburg (μέρος του iPoint Group) που μας βοήθησαν να αναπτύξουμε τα μοντέλα κύκλου ζωής για να δημιουργήσουμε νούμερα με σημασία και την DEKRA που εξασφάλισε ότι οτιδήποτε λένε τα νούμερα, έχει πιστοποιηθεί και επαληθευτεί σύμφωνα με τα πρότυπα ISO14067 και ISO14026.

Ifu hamburg
dekra

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ LOGITECH

Εγγραφείτε για να μάθετε περισσότερα για τη μεθοδολογία ανοιχτού κώδικα της Logitech.