Αναφορά για την πολυμορφία, την ισότητα, την ένταξη χωρίς αποκλεισμούς και την ανάγκη του ανήκειν (DEIB)

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Pangea temporary hotfixes here

ΠΟΥ ΕΣΤΙΑΖΟΥΜΕ

Η δέσμευσή μας στην πολυμορφία, την ισότητα και την ενσωμάτωση μας επιτρέπει να φέρνουμε κοντά ανθρώπους με διαφορετικές προοπτικές, δεξιότητες και ιδέες για να προωθήσουμε την καινοτομία. Εκτιμούμε και γιορτάζουμε το πλήθος των πολιτισμών και των καταβολών μας και αναγνωρίζουμε ότι οι σπουδαίες ιδέες προέρχονται από όλους μας.

Δημιουργία μιας κουλτούρας χωρίς αποκλεισμούς

Η δημιουργία μιας εταιρικής κουλτούρας που προάγει την ηγεσία χωρίς αποκλεισμούς και εξασφαλίζει ομαδικότητα, καινοτομία και αποτελεσματικότητα μέσω ενός περιβάλλοντος όπου οι εργαζόμενοι νιώθουν ότι χαίρουν σεβασμού, υποστήριξης και εκτίμησης από τη Logitech και άλλους.

Ενδυνάμωση και υποστήριξη των υποεκπροσωπούμενων ατόμων

Προώθηση της προβολής, των ικανοτήτων, της κοινωνικής ένταξης και της πρόσβασης των ανθρώπων που προέρχονται από περιβάλλοντα και κοινότητες που υποεκπροσωπούνται ή έχουν βρεθεί στο περιθώριο.

Αλλαγή του εταιρικού τρόπου δράσης

Βελτιώνουμε συνεχώς τις διαδικασίες και τα προγράμματα της Logitech για την καλύτερη αλληλεπίδραση με τους πελάτες, τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες μας, ενισχύοντας την ένταξη χωρίς αποκλεισμούς και μειώνοντας τις προκαταλήψεις.

Η Logitech με μια ματιά

Το αποτύπωμα της εταιρείας μας είναι παγκόσμιο και υπερβαίνει όλα τα γεωγραφικά και εθνικά σύνορα. Και μια τόσο μεγάλη επέκταση φέρνει και σημαντικές ευθύνες. Αναλαμβάνουμε δράση για τα ζητήματα που έχουν πραγματικά σημασία, αναζητούμε πρωτοποριακές ευκαιρίες για αλλαγές και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να συμμετέχουμε ενεργά στο παγκόσμιο μέτωπο των αλλαγών για να βοηθήσουμε στην επίλυση ευρύτερων προκλήσεων.

Παγκόσμιος χάρτης σε γκρι
Παγκόσμιος χάρτης σε μαύρο
map-desktop-text-v4