Συστάσεις και όρια για τον χρόνο χρήσης μιας οθόνης

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Pangea temporary hotfixes here

Χρόνος χρήσης οθόνης – κάτι πολύ δύσκολο να διαχειριστεί κάποιος σε ένα περιβάλλον εργασίας από το σπίτι ή σχολείου από το σπίτι. Ενώ είναι πολύ σημαντικό να διαχειρίζεστε τον χρόνο έκθεσης των παιδιών σας στην οθόνη, είναι εξίσου σημαντικό να περιορίζουμε το χρόνο χρήσης μιας οθόνης και για εμάς τους ίδιους – ακόμη και όταν εργαζόμαστε από το σπίτι.

Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζονται οι συστάσεις μου για τον συνολικό χρόνο χρήσης μιας οθόνης, ανάλογα με την ηλικία σας και τη συσκευή που χρησιμοποιείτε. Εάν το δωδεκάχρονο παιδί σας χρησιμοποιεί μόνο έναν επιτραπέζιο υπολογιστή, μπορεί να περνά έως 2 ώρες την ημέρα σε αυτόν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επιτρέπετε τη χρήση καμίας άλλης οθόνης (τηλεόραση κ.λπ.). Εάν ο μόνος υπολογιστής που έχετε είναι laptop, το ημερήσιο όριο είναι 40 λεπτά (δηλ. 3 φορές λιγότερο). Εάν χρησιμοποιείτε αποκλειστικά smartphone, το όριο είναι 20 λεπτά (δηλ. 6 φορές λιγότερο).

Στο γράφημα γραμμών απεικονίζεται η συνολική χρονική διάρκεια χρήσης μιας οθόνης κατά ηλικία και συσκευή

Η ίδια λογική διέπει τα διαλείμματα: όσο μικρότερη είναι η οθόνη, τόσο συχνότερα πρέπει να κάνετε διαλείμματα, όπως απεικονίζεται παρακάτω.

Στο γράφημα γραμμών απεικονίζεται η συνιστώμενη μέγιστη χρονική διάρκεια χρήσης μιας οθόνης μεταξύ διαλειμμάτων κατά ηλικία και συσκευή.

Περισσότερες συμβουλές ευεξίας