Logitech Trademark Guidelines

GÅ VIDERE TIL HOVEDINDHOLD
Pangea temporary hotfixes here

Vejledning om brugen af Logitechs varemærkesymboler

Vejledning i brugen af Logitechs varemærkesymboler

Disse retningslinjer gælder for alle, deriblandt, men ikke begrænset til, enhver med licens fra Logitech, autoriserede forhandlere, distributører, videreforhandlere, udviklere, kunder og alle andre som ønsker at benytte Logitechs varemærker i forbindelse med salgsfremstød, reklamer, undervisnings- eller referencemateriale, på deres websteder, i produkter eller på deres emballage eller på andre måder, der ikke er beskrevet i denne vejledning.

Når du følger disse retningslinjer, er Logitechs varemærkerettigheder beskyttet, samtidig med at vores identitet og brand styrkes. Ved at benytte et af Logitechs varemærker, anerkender du at Logitech er den eneste rettighedsindehaver til varemærket, og at du ikke vil udfordre Logitechs rettigheder i den forbindelse, herunder anfægte Logitechs brug, registrering af eller ansøgning om registrering af et sådant varemærke noget sted i verden, og at du vil ikke skade, misbruge eller gøre noget Logitech-varemærke berygtet i ord eller vha. et mærke som kan minde om Logitechs varemærker. Hvis du i forbindelse med brugen af Logitechs varemærker opnår goodwill pga. sådanne mærker, vil al goodwill automatisk tilfalde Logitech, og du skal om nødvendigt træffe foranstaltninger for at sikre dette.

Du må benytte Logitechs varemærker og produktnavne til at henvise til Logitech-produkter. Logitech har ikke noget at indvende imod at du benytter vores varemærker og produktnavne (men ikke logoer og designmærker) i forbindelse med henvisninger, under forudsætning af at du følger nedenstående retningslinjer og ikke stiller Logitech i et dårligt lys. Du må desuden ikke vildlede offentligheden med hensyn til at Logitech sponsorerer, støtter eller på anden vis er knyttet til dit firma og dets produkter og tjenester.

1. Sådan identificeres Logitechs varemærkesymboler

Logitechs varemærker skal identificeres korrekt og angives med det korrekte varemærkesymbol ( eller TM) som vist i produktlisterne på vores websted, samt den korrekte produktbeskrivelse eller det generiske navn. Du må ikke ændre stavemåden, benytte ejefald (genitiv) eller flertalsformer eller benytte varemærket som et navneord eller verbum. Du må gerne understrege navnet eller skrive det med kursiv eller fed skrift.

Du må ikke bruge ®-symbolet når du udelukkende henviser til Logitech som en virksomhed, men kun når du henviser til bestemte produkter og tjenester fra Logitech. Begge varemærkesymboler (® og TM) skal stå med hævet skrift og skal fremtræde mindre prominent end navnet på Logitech-produkt og -tjenesten.

2. Brug meddelelser om varemærker

Du skal henvise til hele produktnavnet og benytte de korrekte varemærkesymboler sammen med vores varemærke(r) i deres helhed den første og mest prominente gang det bruges, eller så snart herefter som det er praktisk muligt. Du skal tilskrive Logitech ejerskabet af varemærkerne i afsnittet med anerkendelser i jeres dokumentation, emballage eller reklame. Det korrekte format er som følger:

 

 "Logitech, Logi og deres logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Logitech Europe S.A. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande." 

 
3. Kompatibilitet

Hvis det er korrekt, må du angive at et Logitech-produkt er kompatibelt med dit produkt ved at benytte en passende vending som "til brug sammen med", "til" eller "fungerer sammen med", i det omfang at brugen ikke skaber tvivl om kilden eller producentens identitet. Logitech-varemærket må ikke indgå i produktnavnet og skal fremstå mindre prominent end produktnavnet. Du skal bevidst gøre opmærksom på det, hvis Logitech eller Logitechs produkter og tjenester er falske, misvisende, unøjagtige, bedrageriske eller muligvis skadelige for Logitech og deres associerede selskaber.

4. Publikationer, seminarer og konferencer

Du må henvise til Logitech og Logitech-produkter hvis publikationen, seminaret og konferencen har relation til Logitech eller Logitech-produkter. Dit navn og logo skal være mere prominente end Logitechs på alle tilhørende trykte materialer. Der skal også være en meddelelse om at Logitech sponsorerer, er tilknyttet eller på anden måde yder støtte. Endelig skal der være en meddelelse om varemærkernes ejerskab i det format som er angivet ovenfor.

5. Ting til reklamebrug

Det er ikke tilladt at fremstille, sælge eller bortgive ting til reklamebrug, herunder, men ikke begrænset til, krus, T-shirts osv. med Logitechs varemærker, herunder logoer, med mindre der er indhentet en skriftlig varemærkelicens fra Logitech.

6. Visuelle karakteristika

Det er ikke tilladt at efterligne Logitechs logoer, visuelle karakteristika eller andre elementer af Logitechs produkter, emballage eller websted i nogen af jeres materialer, herunder, men ikke begrænset til, reklamer, emballering, websteder og kampagnemateriale.

7. Sloganer eller slagord

Det er ikke tilladt at efterligne Logitechs sloganer eller slagord.

8. Domænenavne

Det er ikke tilladt at benytte identiske eller næsten identiske Logitech-varemærker som domænenavne eller domænenavne på andet niveau.

9. Tredjepartsudviklere

Din benyttelse af eventuelle Logitech-varemærker skal være i overensstemmelse med de øvrige retningslinjer for Logitechs varemærker. Helt specifikt skal du bruge Logitechs fulde og retmæssige varemærke. Du må ikke på nogen måde forkorte eller variere varemærket:

Desuden må du ikke bruge et Logitech-varemærke som henvisning til en kategori af produkter.  På lignende vis må du ikke afbilde et Logitech-produkt, medmindre du kun gør det i forbindelse med det pågældende produkt.

Retningslinjer for brug af Logitechs firmalogo og designmærker

Logitechs firmalogo og andre designmærker må ikke anvendes til noget formål uden en udtrykkelig skriftlig varemærkelicens fra Logitech. Der er tale om specielt designede figurer som ikke må ombrydes eller på anden måde ændres. Der er detaljerede retningslinjer vedrørende logo og designmærker nedenfor.

1. Kombination af logoet og designmærker med andre billeder

Logitechs logo og designmærker må aldrig vises sammen med andre symboler eller ikoner og må heller ikke placeres inden i en firkant, cirkel eller anden figur.

2. Brug

Logitechs logo og designmærker må udelukkende bruges til at henvise til Logitech eller Logitech-produkter og -tjenester. Ud over reglerne om farver, størrelse og placering, som er angivet nedenfor, skal tredjeparter også acceptere følgende vilkår når de bruger vores firmalogo og designmærker. Enhver brug af logoet og designmærkerne som ikke er omfattet af disse vilkår, er strengt forbudt:

  1. Logitechs logo og designmærker må udelukkende bruges til at identificere Logitech eller Logitechs produkter eller tjenester.
  2. Logitechs logo og designmærker må ikke bruges på en måde der får det til at se ud som om din virksomhed er sponsoreret af, godkendt af eller tilknyttet Logitech.
  3. Logitechs logo og designmærker må ikke bruges på en måde der får det til at se ud som om varer, tjenesteydelser eller websteder fra din virksomhed er sponsoreret af, godkendt af eller tilknyttet Logitech.
  4. Logitechs logo og designmærker må ikke bruges på en måde der nedvurderer Logitech, vores datterselskaber eller tjenesteydelser.
  5. Logitechs logo og designmærker må aldrig fremstå større og/eller mere prominent end dit handelsnavn, servicenavn eller varemærke i materialer som produceres eller distribueres af din virksomhed.
  6. Logitechs logo og designmærker bør efterfølges af denne fodnote: "(Varemærket) er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Logitech i USA og/eller andre lande. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere."
  7. Du må kun bruge Logitechs logo og designmærkerne sådan som de leveres af Logitech, uden ændringer af farver eller design. Grafik i digitalt eller reproklart format er udelukkende beregnet til reproduktion.
  8. Logitech forbeholder sig retten til at klage over unfair brug eller misbrug af sine varemærker eller andre overtrædelser af gældende lov.

 

Indkøbsvogn

Din indkøbsvogn er nu tom. Begynd at handle nu