Brugsvejledning til onlinefællesskaber

GÅ VIDERE TIL HOVEDINDHOLD
Pangea temporary hotfixes here

Retningslinjer for brugergrupper

Retningslinjer for Logitechs supportforum, blogge samt bedømmelser og anmeldelser

(Seneste opdatering: august 2009)

Ved at tilmelde dig som bruger, lover du at overholde disse retningslinjer for brugergrupperne (herefter blot kaldet retningslinjer) samt Logitechs betingelser for brug der ændres fra tid til anden. Enhver krænkelse af disse vilkår kan medføre midlertidig eller permanent udelukkelse fra at benytte disse brugergrupper. 

Hvis du ikke kan acceptere samtlige retningslinjer og brugsbetingelserne, kan du ikke på nogen måde benytte eller deltage i disse brugergrupper.

Beskrivelse og formål

Brugergrupperne er fora hvor brugerne kan kommunikere med hinanden, blogge og/eller sider hvor brugerne kan bedømme og anmelde Logitechs produkter og tjenester. Kommunikationen foregår på engelsk, og henvender sig til entusiaster, eksperter og almindelige brugere af Logitechs produkter. Du kan deltage i diskussionerne om de forskellige produkter og emner, finde ud af hvordan du får mere ud af dine produkter, finde løsninger på problemer, få tip, gode råd og meget mere. 

Brugergrupperne er forbundet med hinanden og drevet af lysten til at hjælpe. Vi ønsker at du skal have en behagelig og udbytterig oplevelse i grupperne. Du skal huske at brugergrupperne er et sted hvor almindelige brugere kan mødes og udveksle erfaringer, og ikke nødvendigvis et sted hvor du finder svar fra medarbejderne i Logitechs tekniske supportafdeling. If you have an urgent technical question about one of our products, please check the Logitech Support Site to view articles and learn more about our product support pages.

Tilmelding

Du er ikke nødt til at tilmelde dig for at få adgang til brugergrupperne. Du skal dog tilmelde dig (med en e-mail-adresse, et brugernavn og en adgangskode) og være logget på hvis du vil skrive eller kommentere et indlæg og ændre brugerindstillinger. Logitech behandler alle de oplysninger vi modtager fra dig i overensstemmelse med vores erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhed.

Når du tilmelder dig, bliver du bedt om at angive nogle personlige oplysninger: en e-mail-adresse, dit navn samt en adgangskode.

Når du skal vælge et bruger/kaldenavn og oprette din profil, skal du huske at navnet automatisk indsættes sammen med din onlinestatus og et link til din profil hver gang du skriver et indlæg.

Logitechs repræsentanter

Logitech stiller medarbejdere fra den tekniske support samt redaktører (moderatorer) til rådighed for brugergrupperne. De kan bl.a. svare på spørgsmål fra brugerne. Det er kun de af Logitechs medarbejdere og partnere som har deltaget i supportforumtræning, der er autoriseret til at repræsentere Logitech i disse brugergrupper og fora. Selvom grupperne bestyres af medarbejdere fra Logitech, er hovedformålet med dem at give medlemmerne mulighed for at kommunikere direkte med hinanden. Du accepterer at alle indlæg og private meddelelser ikke kan betragtes som juridisk bindende meddelelser til Logitech. Brugergrupperne er ikke en erstatning for at kontakte Logitechs supportafdeling eller juridiske tjenester direkte.

Retningslinjer

Brugergrupperne fungerer bedst når medlemmerne følger en række enkle retningslinjer og regler. Logitech stiller rammerne for disse brugergrupper til rådighed i henhold til Logitechs almindelige brugsbetingelser. Disse opdateres med mellemrum og uden at du nødvendigvis bliver underrettet direkte. Alle brugsbetingelserne er hermed indarbejdet i disse retningslinjer i form af henvisningen. Retningslinjerne dækker brugen af brugergrupperne og udstikker retningslinjer for hvordan man bør optræde samt hvad der er forbudt. Betingelserne er ikke udtømmende, og Logitech forbeholder sig retten til at ændre den fra tid til anden. Man skal være mindst 13 år gammel for at deltage i brugergrupperne.

I henhold til retningslinjerne lover du ikke at:

(1) genere, true, moppe eller ydmyge andre deltagere i Logitechs brugergrupper, brugere, enkeltpersoner eller enheder.

(2) benytte brugergruppen til at videregive oplysninger, data, tekst, filer, link, software, chat, meddelelser eller andet materiale (indhold) som Logitech anser for ulovligt, skadeligt, truende, groft krænkende, chikanerende, ærekrænkende, vulgært, obskønt, hadefuldt eller på anden vis stødende pga. race eller etnicitet.

(3) udgive dig for en anden person, mens du er i gruppen, herunder men ikke begrænset til, en repræsentant for Logitech, leder af en brugergruppe, vejleder eller vært.

(4) at bruge navnene Logitech og Logi, domænenavne, varemærker, logoer eller symboler i dit bruger/kaldenavn eller på anden måde som kunne tyde på at du arbejder for eller er tilknyttet Logitech.

(5) afbryde den normale dialog i en af Logitechs diskussionsgrupper eller på anden vis optræde på en måde der virker negativt på de andre deltagere.

(6) placere eller på anden måde indsende reklamematerialer uopfordret eller på nogen måde komme med tilsvarende opfordringer i Logitechs diskussionsgrupper eller på anden måde bruge grupperne til kommercielle formål.

(7) benytte brugergrupperne til at generere trafik til andre websteder.

(8) bevidst eller ubevidst overtræde lokale, regionale, nationale eller internationale love, herunder men ikke begrænset til, regler som har lovstatus i forbindelse med brugen af brugergrupperne.

(9) krænke privatlivets fred eller på anden vis krænke en anden persons eller enheds personlige eller ejendomsmæssige rettigheder.

(10) angive oplysninger i din profil som er unøjagtige, forkerte eller ufuldstændige.

(11) krænke den intellektuelle ejendomsret eller lignende rettigheder, herunder men ikke begrænset til varemærker, tilhørende en enkeltperson eller enhed.

Logitech forbeholder sig retten til at genanvende, redigere, distribuere eller slette dine indlæg. Vi hverken læser eller redigerer dine indlæg før de vises i brugergruppen, men vi forbeholder os retten til at fjerne dem hvis de overtræder disse retningslinjer. Desuden kan Logitech lukke din konto af en hvilken som helst grund.

Indkøbsvogn

Din indkøbsvogn er nu tom. Begynd at handle nu