Servicevilkår for Logi Circle

GÅ VIDERE TIL HOVEDINDHOLD
Pangea temporary hotfixes here

Servicevilkår
Logi Circle

Tak, fordi du interesserer dig for og bruger produkter, software og apps fra Logitech og Logi. Logitech og dets associerede selskaber (samlet betegnet som "Logi") leverer eller tilbyder: (1) software som kan downloades til en mobilenhed med henblik på brug af tjenester ("Mobilapps"), (2) et produktspecifikt websted ("Websted"), (3) en Logi-brugerkonto som kan åbnes via mobilapps eller webstedet, og (4) abonnementstjenester (samlet betegnet som "Tjenester") som alle kan benyttes med forbrugerprodukter fra Logi ("Produkter"). Disse servicevilkår ("Vilkår") er en juridisk aftale mellem dig og Logi om brugen af tjenester. Brug af og adgang til tjenester skal ske i overensstemmelse med disse vilkår, så du skal læse dem grundigt før du benytter tjenesterne. Logi forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at begrænse eller forhindre din adgang til tjenesterne samt til at slette eller afbryde din registrering eller konto såfremt du ikke overholder disse vilkår.

NÅR DU KLIKKER PÅ "OK" OG BENYTTER DISSE TJENESTER, ERKLÆRER DU DIG INDFORSTÅET MED DISSE VILKÅR OG BETINGELSER. HVIS DU IKKE ACCEPTERER ALLE VILKÅRENE OG BETINGELSERNE, SKAL DU IKKE BRUGE ELLER TILGÅ TJENESTERNE PÅ NOGEN MÅDE. AFBRYD FORBINDELSEN FRA DIT PRODUKT, OG LEVÉR PRODUKTET TILBAGE I DEN ORIGINALE EMBALLAGE SAMMEN MED KØBSKVITTERINGEN INDEN FOR 30 DAGE ELLER INDEN FOR DEN FRIST DER GÆLDER I HENHOLD TIL KØBSSTEDETS RETURPOLITIK, AFHÆNGIGT AF HVILKEN AF DISSE FRISTER DER ER LÆNGST. HVIS DU HAR HENTET SOFTWAREN VIA NETTET, SKAL DU HOLDE OP MED AT BRUGE DEN OG FJERNE EVENTUELLE KOPIER DU BESIDDER ELLER BRUGER (PÅ DIN(E) ENHED(ER)).

Ændring af disse vilkår

Logi kan når som helst ændre, opdatere, tilføje eller fjerne afsnit i disse vilkår. Du bedes jævnligt kontrollere om der er foretaget ændringer. Ved fortsat at bruge tjenesterne efter en offentliggørelse af ændringerne accepterer du ændringerne.

Ændringer af tjenesterne

I vores bestræbelser på at forbedre tjenesterne og deres anvendelighed kan vi tilføje yderligere funktioner eller ændre de eksisterende tjenester. Hvis Logi foretager ændringer, gælder disse betingelser også for de nye tjenester samt for alle eksisterende tjenester.

Brugeroplysninger; konto

Brug af tjenesterne kræver at du opretter en brugerkonto ("Konto") og angiver visse oplysninger om dig selv i registreringsformularen til tjenesten, herunder brugernavn, e-mail og/eller adgangskode (samlet betegnet som "Brugeroplysninger"). Du accepterer (1) at du skal indsende korrekte og sandfærdige oplysninger og (2) vedligeholde oplysningernes korrekthed; du erklærer (3) at du har læst, forstået og accepteret disse vilkår, (4) er mindst 18 år gammel, og (5) at din brug af tjenesterne ikke er i strid med lovgivning i USA (f.eks. at du ikke er bosat i et land som er underlagt amerikansk eksportforbud, og at du ikke står på nogen af de amerikanske myndigheders lister over overvågede personer i henhold til de gældende love og regulativer om eksportkontrol). Brug ikke disse tjenester hvis du ikke kan acceptere eller overholde disse vilkår.

Du er helt igennem ansvarlig for at opretholde fortroligheden af dine brugeroplysninger, ligesom du er ansvarlig for alt hvad der foregår på din konto. Du accepterer at du skal benytte "stærke" adgangskoder (en kombination af store og små bogstaver, tal og symboler), og at dine brugeroplysninger skal vedligeholdes på en sikker måde så der ikke forekommer uautoriseret brug af din konto. Du indvilliger i at give Logi besked om en hvilken som helst uautoriseret brug af din konto eller ethvert andet brud på sikkerheden. Du vil muligvis blive holdt ansvarlig for tab som Logi eller andre brugere af tjenesten pådrager sig, fordi en anden person har benyttet din konto. Logi kan ikke holdes ansvarlig for tab eller skader der opstår som følge af manglende overholdelse af ovenstående vilkår.

Adgang til tjenester

I henhold til disse vilkår giver Logi dig adgang til og ret til at bruge tjenesterne til at installere og bruge disse mobilapps på din mobilenhed i forbindelse med og udelukkende med henblik på åbning og overvågning af produktet til egen brug. Denne ret kan ikke overdrages til andre, men lignende rettigheder gives også til andre kunder hos Logi.

Tjenesterne må kun anvendes til oplysninger der ikke har kritisk betydning, og til overvågning af produkter. Vi bestræber os på at levere pålidelige tjenester, men de forventes ikke at være 100 % oppetid.Der kan opstå afbrydelser og generelle fejl i tjenesterne på grund af forskellige årsager som er uden for Logis ansvarsområde, f.eks. problemer med Wi-Fi-forbindelsen, problemer hos tjenesteudbydere og operatører m.m.

Du anerkender disse begrænsninger og medgiver at Logi ikke kan holdes ansvarlig for skader som angiveligt skyldes fejl eller forsinkelser i tjenesterne pga. forhold uden for Logis kontrol.

Tjenester og produkter bør kun benyttes i det land de blev købt i.Hvis du benytter tjenester og produkter uden for det land de blev købt i, sker det på eget ansvar, og du er selv ansvarlig for at overholde den relevante lokale lovgivning. Disse vilkår er bindende ligegyldigt hvor du åbner eller benytter tjenesterne.

Softwareopdateringer

Logi kan fra tid til anden og på eget initiativ udvikle og levere opgraderinger, opdateringer, programrettelser, fejlrettelser og andre ændringer med henblik på at forbedre tjenesternes funktion og/eller produkternes software ("Opdateringer"). Opdateringer kan også ændre og endda slette visse funktioner. Du accepterer at Logi ikke er forpligtet til at levere opdateringer eller til fortsat at levere eller vedligeholde specifikke funktioner. Når der udgives opdateringer, kan de blive installeret automatisk uden yderligere varsel og uden at der skal gives yderligere samtykke. Du accepterer denne automatiske opdatering. Hvis du ikke ønsker sådanne opdateringer, kan du afmelde din konto og holde op med at bruge tjenesterne og produktet. Hvis du ikke afmelder en eksisterende konto, vil du fortsat modtage automatiske opdateringer. Du anerkender at du kan være nødsaget til at installere opdateringer for fortsat at benytte tjenesterne og produktet, og du accepterer øjeblikkeligt at skulle installere eventuelle opdateringer. Ved fortsat at bruge tjenesterne og produktet accepterer du disse vilkår for tjenesterne og slutbrugerlicensaftalen for den opdaterede software til produktet.

Open source

Tjenester og produkter kan indeholde kode fra tredjepart. Kode fra tredjepart bruges i overensstemmelse med Lesser General Public License ("LGPL") fra GNU og/eller andre licenser som vedrører open source-software (samlet betegnet som "open source-software"). Open source-softwaren er licenseret i henhold til de betingelser som fremsættes i licensen for den pågældende open source-software. Disse vilkår hverken begrænser eller går forud for dine rettigheder i henhold til betingelserne i licensaftalen for denne open source-software.

Personlige oplysninger og sikkerhed

Logi respekterer dit privatliv og sørger omhyggeligt for at beskytte de personlige oplysninger du giver os. I tjenestens erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger kan du læse om hvordan oplysninger indsamles, benyttes, opbevares og behandles, når du anvender tjenesterne. Ved at benytte tjenesten accepterer du vilkårene i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger.

Logi har iværksat sikkerhedsforanstaltninger der beskytter mod tab, misbrug og ændringer af de oplysninger som Logi er i besiddelse af. Logi garanterer ikke at de oplysninger du angiver, ikke kan blive opfanget og afkodet af andre, selvom Logi har taget de skridt som er beskrevet i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger med henblik på at sikre at dine personlige oplysninger udelukkende overføres og offentliggøres i overensstemmelse med erklæringen.

Begrænsninger

Begrænsninger på tjenester. Det er en betingelse for brug af tjenesterne at du accepterer ikke at bruge tjenesterne til formål, som (1) ikke er tilladt jævnfør disse vilkår, (2) er ulovlige eller kan medføre tvister i henhold til gældende lovgivning på føderalt, statsligt eller lokalt plan eller (3) ikke lever op til brugergruppens generelle normer og standarder. Tjenesterne må ikke benyttes på nogen måde som kan skade, deaktivere, overbebyrde eller på anden måde påvirke Logis servere eller netværk samt andre parters brug af tjenesterne. Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til Logis servere, netværk eller tjenester via hacking, brug af andres adgangskoder eller på andre måder. Du må ikke på nogen måde opnå eller forsøge at opnå materialer eller oplysninger som med vilje ikke er offentliggjort via tjenesterne. Du må ikke reproducere, videresælge eller distribuere tjenesterne til noget formål. Tjenesterne må ikke bruges til at generere en indkomst eller til at udvikle, producere og markedsføre en tjeneste eller et produkt som til forveksling minder om tjenesterne.

Du accepterer at overholde alle føderale, statslige og lokale lover ved brug af tjenesterne og produkterne, herunder – men ikke begrænset til – lokale love om overvågning. Logi er ikke forpligtet til at overvåge din brug af en tjeneste. Logi forbeholder sig dog ret til efter eget skøn at gennemse materiale som sendes via en Logi-server eller et Logi-netværk med henblik på at fjerne materiale.

Begrænsninger på indhold. Udtrykket "Indhold" dækker enhver form for kommunikation, tekst, lyd, video, grafik og andet materiale. Tjenesterne må ikke bruges til at overføre, dele eller offentliggøre upassende indhold eller materiale, herunder materiale som indeholder vira eller kode som kan volde skade, samt uønskede e-mails (spam). Ydermere må du ikke dele materiale som du ikke har ophavsretten til, seksuelt eksplicitte billeder, pornografi eller andet indhold som kan overskride brugergruppens normer og standarder eller er skadeligt for mindreårige, chikanerende, skadeligt, ulovligt, vulgært, obskønt, hadefuldt, nedladende eller ærekrænkende. Du må desuden ikke bryde nogen intellektuel ejendomsret eller andre rettigheder tilhørende tredjeparter, herunder varemærker, ophavsret, forretningshemmeligheder, patenter samt rettigheder i forbindelse med privatlivets fred og ret til offentliggørelse. Derudover skal indholdet overholde love og regulativer på internationalt, føderalt, statsligt og lokalt plan. Ved brug af tjenesterne accepterer du at overholde al lovgivning om privatliv på føderalt, statsligt og lokalt plan. Logitech forbeholder sig ret til, men er ikke forpligtet til at kontrollere din brug af tjenesterne. Hvis Logi bliver opmærksom på at du bruger tjenesterne til overførsel af indhold der af Logi anses for at være upassende, vil Logi muligvis minde dig om at overførslen af det pågældende indhold er forbudt. De forbud der er beskrevet i dette afsnit, gælder med øjeblikkelig virkning for indholdet efter en sådan påmindelse. Logi forbeholder sig desuden ret til at blokere eller deaktivere din brug af tjenesterne hvis du ikke overholder disse begrænsninger. En sådan handling kan forekomme øjeblikkeligt og uden varsel.

Gebyrer

Tjenesten kan udbyde yderligere løsninger til lagring ("Abonnement"). Hvis du vælger at købe et abonnement, accepterer du at betale relevante gebyrer rettidigt. Sådanne gebyrer forfalder og skal betales på forhånd, kan ikke refunderes og inkluderer ikke føderale, statslige eller lokale afgifter.

De betales via den betalingsmetode du angav, da du valgte abonnementet. Du accepterer at opretholde en gældende betalingsmetode så længe du benytter tjenesten.

Brug af tjenesten medfører overførsel af data via din mobiloperatør eller internetudbyder. Du skal betale alle din mobiloperatørs eller internetudbyders gebyrer i forbindelse med sms, dataforbrug osv. i forbindelse med brugen af tjenesten. Logi fraskriver sig ethvert ansvar for betaling af sådanne udgifter.

Systemkrav

Tjenesten kan ikke benyttes uden: (1) en konto, (2) en understøttet personlig mobilenhed, (3) Wi-Fi-forbindelse, (4) bredbåndsforbindelse til internettet og (5) andre systemdele som kan være specificeret af Logi. Det er dit ansvar at sikre at du har alle de påkrævede systemelementer, samt at de er kompatible og konfigureret korrekt. Du anerkender at tjenesten måske ikke virker som beskrevet, hvis kravene og specifikationerne for kompatibilitet ikke overholdes.

Logi-indhold

Tekst, grafik, brugerflader og visuelle grænseflader, varemærker, logoer, musik, lyde, billeder, fotos og computerkode ("Logi-indhold"), herunder – men ikke begrænset til – design, struktur, udvalg, koordinering, udtryk, "udseende og følelse" og organisering af det Logi-indhold der vises eller leveres via tjenesterne, ejes, kontrolleres eller gives i licens af Logi. Alt dette Logi-indhold er beskyttet af billedmærke-, ophavsret-, patent- og varemærkelove samt en række andre intellektuelle ejendomsrettigheder og love vedrørende illoyal konkurrence. Medmindre der gælder en anden aftale for specifikt Logi-indhold, giver Logi dig hermed begrænset tilladelse til at bruge det Logi-indhold der er underlagt disse vilkår, så længe brugen af dette Logi-indhold kun er personlig og uformel og ikke sker med kommerciel vinding for øje.

Medmindre det udtrykkeligt er tilladt i en gældende aftale eller i selve Logi-indholdet, må ingen dele af Logi-indholdet på nogen måde kopieres, gengives, distribueres, genoptrykkes, downloades, vises, offentliggøres eller overføres uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Logi og/eller den rette ejer. Du må heller ikke "spejle" Logi-indhold på dette websted eller på nogen anden server uden Logis udtrykkelige skriftlige tilladelse.

Tilbagemeldinger

Vi vil gerne opfordre dig til at give os feedback. Du indvilliger i at vi på enhver måde og uden begrænsninger må bruge alle kommentarer, råd, anbefalinger, forslag, klager samt anden feedback du giver os i relation til produktet og/eller tjenesten, samt at Logi er ejer af al intellektuel ejendom som vi udvikler på baggrund af eller under hensyntagen til din feedback.

Links til produkter og tjenester fra tredjepart

I et forsøg på at levere omfattende og brugbare ressourcer kan tjenesterne bero på eller benytte produkter og tjenester fra tredjepart som Logi ikke har nogen kontrol over. Logi er ikke ansvarlig for produkter og tjenester fra tredjepart. Du er indforstået med og accepterer at brugen og udbuddet af tjenesterne afhænger af produktet og tjenesten fra tredjepart, og at Logi ikke er ansvarlig for skader og/eller tab forårsaget af sådanne produkter og tjenesters funktionsevne eller mangel på samme.

Intellektuel ejendomsret

Du anerkender at al intellektuel ejendomsret, herunder og uden begrænsning ophavsret, patenter, varemærker og forretningshemmeligheder i produktet og tjenesterne, er ejet af Logi eller dets associerede selskaber eller af vores udbydere og licenshavere. Din besiddelse af, adgang til og brug af produktet og tjenesterne medfører ikke at du eller en tredjepart får del i denne intellektuelle ejendomsret. Logi og dets associerede selskaber, licenshavere og udbydere forbeholder sig alle de rettigheder som ikke gives via disse vilkår. Tjenesterne gives til dig i licens, men sælges ikke til dig.

Fremgangsmåde for fremsættelse af krav ved krænkelse af ophavsret

Hos Logi respekterer vi andres intellektuelle ejendomsret. Hvis du mener at arbejde som du har ophavsretten til, er blevet kopieret og er gjort tilgængeligt på tjenesterne på en måde der overtræder din ophavsret, bedes du kontakte os og rapportere den mulige krænkelse af ophavsretten på http://support.logitech.com/response-center. Du skal give Logis repræsentant følgende oplysninger når du kontakter os:

  • En fyldestgørende beskrivelse af det ophavsretligt beskyttede arbejde eller anden intellektuel ejendom som efter din mening er blevet krænket
  • En digital eller fysisk underskrift fra den person som har tilladelse til at handle på vegne af indehaveren af ophavsretten eller anden intellektuel ejendomsret
  • En beskrivelse af hvor det arbejde, som efter din mening er blevet krænket, befinder sig på denne webside
  • Dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mail-adresse
  • En udtalelse fra dig om at du har god grund til at mene, at ejeren af ophavsretten, dennes repræsentant eller loven ikke har givet tilladelse til den omstridte brug
  • En udtalelse underskrevet af dig og afgivet på tro og love om at ovennævnte oplysninger er nøjagtige, og at du er indehaveren af ophavsretten eller den intellektuelle ejendomsret eller har tilladelse til at handle på vegne af indehaveren af ophavsretten eller den intellektuelle ejendomsret

Logis repræsentant kan kontaktes på følgende adresser:

I USA

Logitech Copyright Agent
c/o Logitech Inc.
3930 North First Street
San Jose, CA 95134

Uden for USA

Logitech Copyright Agent
c/o Logitech Europe S.A.
EPFL – Quartier de I'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
1015 Lausanne, Switzerland

Henvendelser der ikke er relevante for anmeldelse af krænkelse af ophavsret, vil ikke blive besvaret.

ANSVARSFRASKRIVELSE

TJENESTERNE OG ALLE MATERIALER, OPLYSNINGER, OPSLAG, HOLDNINGER OG YDELSER I TJENESTERNE LEVERES – INDEN FOR LOVENS RAMMER OG MEDMINDRE ANDET UDTRYKKELIGT ER ANGIVET – "SOM DE ER OG FOREFINDES" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI. LOGI OG DETS LEVERANDØRER, TREDJEPARTSLEVERANDØRER OG PARTNERE (HEREFTER SAMLET OMTALT SOM "LEVERANDØRER") FRALÆGGER SIG HERMED ALLE UDTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER – MEN IKKE BEGRÆNSET TIL – UNDERFORSTÅEDE GARANTIER MED HENSYN TIL SALGBARHED, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL, KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER OG EJENDOMSRET. LOGI HVERKEN STÅR FOR ELLER GODKENDER NØJAGTIGHEDEN, AKTUALITETEN ELLER PÅLIDELIGHEDEN AF RÅD, MENINGER, UDTALELSER ELLER ANDRE OPLYSNINGER DER VISES, OVERFØRES ELLER DISTRIBUERES VIA TJENESTERNE. LOGI OG DETS LEVERANDØRER STILLER INGEN GARANTI FOR AT TJENESTERNE LEVER OP TIL DINE KRAV OG FORVENTNINGER, AT ADGANGEN TIL TJENESTERNE OG TIL EVENTUELLE OPLYSNINGER, OPSLAG, HOLDNINGER OG YDELSER SOM DER LINKES TIL FRA TJENESTERNE, VIL VÆRE SIKKER, FEJLFRI, UDEN AFBRYDELSER OG TIL RÅDIGHED EFTER BEHAG, ELLER AT RESULTATERNE AF EN SÅDAN BRUG AF TJENESTERNE VIL VÆRE NØJAGTIGE, PÅLIDELIGE ELLER BRUGBARE FOR DIG. LOGI KAN IKKE GARANTERE AT FILER ELLER ANDRE DATA DU HENTER FRA TJENESTERNE ER FRI FOR VIRUS, MALWARE, FORURENING ELLER ØDELÆGGENDE FUNKTIONER, HERUNDER – MEN IKKE BEGRÆNSET TIL – VIRUS, MALWARE, TROJANSKE HESTE, ORME, ADWARE, SPYWARE, CRIMEWARE, ONLINE GRAFITI, TAGS, DROPPERE, ROOTKITS, KEYLOGGERE, ROBOTTOER ELLER SKADELIGE SOFTWAREPROGRAMMER ELLER PROGRAMELEMENTER. YDERMERE ER LOGI IKKE ANSVARLIG FOR TREDJEPARTS-SERVICEUDBYDERE ELLER -PARTNERES ADFÆRD, HVERKEN ONLINE ELLER OFFLINE. INGEN HVERKEN MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE OPLYSNINGER MODTAGET FRA LOGI OG DETS LEVERANDØRER ELLER MODTAGET PÅ ANDEN VIS ÆNDRER DENNE ANSVARSFRASKRIVELSE. Nogle retsområder tillader ikke disse begrænsninger, så ovennævnte begrænsninger gælder måske ikke for dig.

LOGI GARANTERER IKKE AT TJENESTERNE BESKYTTER IMOD HACKING, TAB AF ELLER SKADE PÅ EJENDOM, PERSONLIG SKADE ELLER TAB AF MENNESKELIV, ELLER AT DE PÅ NOGEN MÅDE ØGER SIKKERHEDSNIVEAUET. LOGI FRASIGER SIG ETHVERT ERSTATNINGSANSVAR, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF BRUGEN AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE TJENESTERNE ELLER PRODUKTERNE. Logi kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller manglende funktionsdygtighed i tjenesterne som skyldes årsager uden for Logis kontrol, herunder – men ikke begrænset til – strømsvigt, computerfejl, brugerfejl, utilstrækkelig internetforbindelse eller fejl, afbrudte ydelser eller svigt hos tredjeparter såsom internetudbydere, mobiloperatører og datacentre. Ovenstående begrænsninger er ikke gældende i tilfælde af personskade hvor – og i den udstrækning – den gældende lov kræver ansvarspådragelse. Bestemmelserne i dette afsnit fastholdes selv efter aftalens ophør.

LOGI OVERVÅGER ELLER REDIGERER IKKE DET INDHOLD DU MODTAGER FRA ANDRE GENNEM TJENESTERNE, OG KAN IKKE DRAGES TIL ANSVAR FOR EVENTUELLE BRUD PÅ BRUGERAFTALEN DER MÅTTE FØLGE AF DIN MODTAGELSE AF SÅDANT INDHOLD. LOGI YDER INGEN GARANTI FOR DET INDHOLD DU MODTAGER GENNEM TJENESTERNE. DU ANERKENDER UDTRYKKELIGT AT LOGI SOM BRUGT I DENNE ANSVARSFRASKRIVELSE OMFATTER ALLE LOGIS LEDERE OG DIREKTØRER, ANSATTE, AGENTER, AKTIONÆRER, LICENSGIVERE OG UNDERLEVERANDØRER.

BEGRÆNSNING AF ANSVAR

DU FORSTÅR OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT AT LOGI (ELLER LOGIS LEDERE OG DIREKTØRER, INVESTORER, DATTERSELSKABER, AGENTER, BESTYRERE, REPRÆSENTANTER, LEVERANDØRER, PARTNERE ELLER MEDARBEJDERE) IKKE KAN DRAGES TIL ANSVAR FOR DIREKTE SKADER ELLER NOGEN SÆRLIGE DIREKTE, INDIREKTE OG/ELLER TILFÆLDIGE SKADER, FØLGESKADER ELLER ERSTATNINGSKRAV, HERUNDER – MEN IKKE BEGRÆNSET TIL – ALLE SKADER DER SKYLDES TAB AF BRUGSEVNE, DATA, FORTJENESTE ELLER ANDRE UHÅNDGRIBELIGE TAB (SELVOM LOGI ER BLEVET GJORT BEKENDT MED MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER), DER SKYLDES BRUGEN AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE TJENESTERNE, UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER ÆNDRINGER I DINE OVERFØRSLER ELLER DATA, FEJL ELLER MANGLER I INDHOLDET I TJENESTERNE, TREDJEPARTERS ERKLÆRINGER ELLER ADFÆRD I TJENESTERNE, ANVISNINGER, OPLYSNINGER ELLER TJENESTER ELLER LINKS HERTIL I TJENESTERNE ELLER NOGEN ANDRE FORHOLD I FORBINDELSE MED TJENESTERNE. LOGI OG DETS LEVERANDØRERS SAMLEDE ANSVAR FOR ET HVILKET SOM HELST ERSTATNINGSKRAV I FORBINDELSE MED BRUGEN AF TJENSTERNE KAN I INTET TILFÆLDE OVERSTIGE DET SAMLEDE BELØB SOM DU EVENTUELT HAR BETALT I GEBYRER I LØBET AF DET FORUDGÅENDE ÅR FOR DEN SPECIFIKKE TJENESTE SOM TVISTEN HANDLER OM. Nogle retsområder tillader ikke disse begrænsninger, så ovennævnte begrænsninger gælder måske ikke for dig.

Erstatning

Du skal holde Logi, Logis associerede selskaber og disses respektive funktionærer, medarbejdere og repræsentanter skadeløse og forsvare disse i forbindelse med alle erstatningskrav, krav, skader, omkostninger og forpligtelser, herunder rimelige advokatudgifter, fra tredjepart som skyldes dine handlinger eller undladelser og stammer fra din brug af tjenesterne. Logi forbeholder sig ret til at overtage eneretten til forsvar og kontrol af alle forhold du i øvrigt er erstatningspligtig for, og du er villig til at samarbejde fuldt ud i det rimelige omfang det er påkrævet for at forsvare ethvert krav.

Ophør

Du er indforstået med at Logi efter eget skøn og uden varsel kan standse din adgang til tjenesten og/eller blokere din fremtidige adgang til tjenesten, hvis vi skønner at du har overtråde disse vilkår eller andre aftaler eller retningslinjer der har at gøre med din brug af denne tjeneste, eller på grund af andre forhold, herunder – men ikke begrænset til – (1) anmodninger fra retshåndhævelsespersonale eller andre statslige organer, (2) en anmodning fra dig om at få din konto fjernet, (3) ophør eller ændring af materiale i tjenesten, eller (4) pga. uventede tekniske årsager eller problemer.

I det tilfælde at denne aftale bringes til ophør, vil begrænsninger vedrørende indhold eller materiale i tjenesterne samt repræsentationer og garantier, erstatninger og ansvarsbegrænsning beskrevet i disse vilkår fortsætte efter ophøret. I det tilfælde at du er utilfreds med tjenesterne, er din eneste løsning at opsige denne aftale.

Du er indforstået med at Logi ikke kan holdes ansvarlig over for dig eller en tredjepart, hvis din adgang til tjenesten bringes til ophør.

Mægling

Enhver tvist mellem dig og Logi skal løses via endegyldig og bindende mægling foretaget under reglerne fremsat i Consumer Arbitration Rules ("Regler") fra American Arbitration Association, med undtagelse af tvister som omhandler småsager. Disse kan, hvis en af parterne ønsker det, blive bragt til en domstol med den nødvendige jurisdiktion inden for småsager inden en mægler tilkaldes. Mæglingen foretages af en enkelt mægler som enten er udpeget efter gensidig aftale mellem parterne eller som følge af den udvælgelsesproces der er beskrevet i reglerne. Mæglingen skal foregå i Alameda County, Californien, medmindre mægleren beslutter at et andet sted er nødvendigt for at fastholde principperne om en fair og retfærdig procedure. Udgifterne ved mægling fordeles mellem parterne som beskrevet i reglerne. Mæglerens kendelse er endelig og bindende og kan ikke ankes af parterne.

DU SKAL KONTAKTE LOGI INDEN FOR ET (1) ÅR EFTER HÆNDELSEN ELLER FREMKOMSTEN AF FAKTA SOM GIVER ANLEDNING TIL EN TVIST. ELLERS FRASIGER DU DIG RETTEN TIL AT FREMSÆTTE KRAV BASERET PÅ EN SÅDAN HÆNDELSE ELLER SÅDANNE FAKTA.

Diverse

Logi kan når som helst tildele disse vilkår til et datterselskab eller en associeret virksomhed som del af salg til, fusion med eller anden overdragelse af Logi til en anden enhed. Det er ikke tilladt at overdrage denne aftale. Disse vilkår udgør hele aftalen mellem dig og Logi med hensyn til dette emneområde og gælder for din brug af tjenesterne. Logis manglende håndhævelse af en rettighed eller bestemmelse i disse vilkår er ikke ensbetydende med at Logi frasiger sig en sådan rettighed eller bestemmelse. Hvis en domstol med den nødvendige jurisdiktion mener at en bestemmelse i disse vilkår er ugyldig, er parterne alligevel enige om at domstolen skal forsøge at efterkomme parternes intentioner som de fremgår af bestemmelsen, og de øvrige bestemmelser i disse vilkår vil forsat være i kraft og gyldige. Uanset vedtægter og love der bestemmer det modsatte, skal ethvert krav eller søgsmål der opstår på grund af eller er relateret til brugen af webstedet eller disse betingelser, fremsættes inden for et (1) år efter at et sådant krav eller søgsmål opstod. Ellers vil muligheden for altid være tabt.

Tjenesterne ejes og drives af Logitech Europe S.A.

Logi gennemgik og ændrede disse vilkår October 12, 2016

Indkøbsvogn

Din indkøbsvogn er nu tom. Begynd at handle nu