Udvidet B2B-garanti

GÅ VIDERE TIL HOVEDINDHOLD
Pangea temporary hotfixes here

UDVIDET B2B-GARANTI

LOGITECH
Udvidet garanti B2B - vilkår og betingelser
Gælder for produkter købt efter 9. november 2020

1. Logitech forlænger den standardgarantiperiode, der gælder for udpegede hardwareprodukter (“Produkter”) fremstillet af Logitech (“Udvidet garanti”). Denne udvidede garanti gælder ikke for tredjepartsprodukter eller komponenter. Disse komponenter, der er fremstillet af Logitech, der er inkluderet i et produkt, er dækket af den udvidede garanti, der gælder for det relevante produkt, eksklusive komponenter, der sælges separat og forbrugsvarer.

2. Køb af den udvidede garanti giver erhvervskunden ret til at erhverve et produkt til eget brug (dvs. ikke til kommerciel videresalg) ( “Slutbrugeren”) til en garantiperiode ud over den gældende standardgarantiperiode svarende til den forlængede tidsperiode, der er angivet i den gældende indkøbsordre. Forbrugere er ikke berettigede til at købe den udvidede garanti.

3. Den udvidede garanti kan kun købes på købstidspunktet eller inden for 30 dage efter købsdatoen for det relevante produkt. Hvis en indkøbsordre for en udvidet garanti modtages efter nævnte periode, kan Logitech efter eget skøn afvise at acceptere købsordren.

4. Disse udvidede garanti B2B-vilkår og betingelser (“Vilkår for udvidet garanti”) er ud over standarden Logitech-begrænset hardwaregaranti, som udtrykkeligt er inkorporeret heri som reference og forbliver i fuld kraft. I det omfang der er nogen konflikt mellem (i) de udvidede garantibetingelser og den begrænsede hardwaregaranti fra Logitech, har de udvidede garantibetingelser forrang; (ii) de udvidede garantibetingelser og digitale eller trykte materialer, de udvidede garantibetingelser har forrang.

5. Efter udløbet af standardgarantiperioden vil denne udvidede garanti resultere i fortsættelse af dækningen under garantibetingelserne svarende til den købte tidsforlængelse. Logitechs accept af et garantikrav er underlagt betingelserne i Logitechs begrænsede hardwaregaranti. Efter Logitech-godkendelse af et udvidet garantikrav kan Logitech efter eget valg: (i) reparere eller udskifte produktet med det samme produkt eller en tilsvarende værdi. I visse tilfælde, hvor komponenterne, der kræves til at reparere eller udskifte den samme model ikke længere er tilgængelige, kan Logitech muligvis erstatte produktet med den nyeste model med tilsvarende værdi; eller (ii) give en refusion. Restitutionen for et defekt produkt beregnes som prisen, ekskl. Moms, betalt af slutkunden for produktet, forudsat at (a) der tages en rimelig hensyntagen til værdien af ​​brugen af ​​det defekte produkt mellem købstidspunktet og refusionen, og (b) refusionsbeløbet må aldrig overstige produktets dagsværdi. Værdien beregnet af Logitech er endelig, bindende og kan ikke bestrides. Ethvert erstatningsprodukt til hardware er garanteret i resten af ​​garantiperioden eller tredive (30) dage, alt efter hvad der er længst.

6. Alle rettigheder under den udvidede garanti ophæves eller fortabes, og ingen købspris eller gebyrer refunderes, hvis slutkunden vælger at returnere en ikke-defekt enhed eller vælger en kreditnota, der dækker en defekt enhed i stedet for at indsende en garantianmodning til Logitech.

7. Slutkundenb skal udføre handlingerne og overholde procedurerne i dette afsnit: 

  1. sikre, at oplysningerne i bekræftelsesdokumentet for garantiforlængelse er korrekte, og at hvert serienummer stemmer overens med serienummeret på det relevante omfattede produkt. Enhver uoverensstemmelse skal rapporteres til Logitech support inden for tredive (30) dage.
  2. Kontakt udelukkende Logitech-support via telefon, e-mail eller anden metode som angivet af Logitech, hvis der opstår en defekt i et produkt
  3. give Logitech information om produktmodellen og serienummeret, købsdatoen, en detaljeret beskrivelse af problemet samt alle andre oplysninger, der med rimelighed kræves af Logitech.
  4. efter anmodning give Logitech en kopi af købsbeviset for produktet med angivelse af købsdato og serienummer
  5. på anmodning give Logitech en kopi af købsbeviset for den udvidede garanti.

Manglende overholdelse af disse krav og procedurer medfører ugyldiggørelse af den udvidede garanti.

8. Den udvidede garanti er begrænset til en tidsforlængelse af standard Logitech-begrænset hardwaregaranti fra den oprindelige købsdato for det relevante produkt. DENNE UDVIDEDE GARANTI ER EN IKKE-FORSIKRING, SUPPLERENDE GARANTI FORLÆNGER VARIGHEDEN FOR STANDARDGARANTIEN. Den dækker hverken udtrykkeligt eller underforstået andre yderligere eller andre omstændigheder end de mangler i materiale og udførelse, der er omfattet af Logitechs begrænsede hardwaregaranti. Alle garantiundtagelser, der er angivet i Logitechs begrænsede hardwaregaranti, gælder for denne udvidede garanti. Følgelig er yderligere omstændigheder såsom utilsigtet eller utilsigtet skade, indirekte skade, tab, tyveri, forkert håndtering eller misbrug undtaget fra dækningen.

9. Disse vilkår og betingelser indgås af: (i) Logitech Inc. hvis slutkunden købte produktet i Nordamerika og/eller fra en forhandler i Nordamerika; (ii) af Logitech Europe SA, hvis slutkunden købte produktet i EMEA (Europa Mellemøsten Afrika) og/eller fra en forhandler etableret i EMEA; (iii) af Logitech Asia Pacific Limited, hvis slutkunden købte produktet i Asia Pacific og/eller fra en forhandler, der er etableret i Asia Pacific (samlet, "Logitech").

10. Logitech forbeholder sig retten til når som helst at revidere disse vilkår og betingelser.

Indkøbsvogn

Din indkøbsvogn er nu tom. Begynd at handle nu