Zásady zasílání nevyžádaných materiálů

PŘEJÍT NA HLAVNÍ OBSAH
Pangea temporary hotfixes here

Zásady zasílání nevyžádaných materiálů

ZÁSADY SPOLEČNOSTI LOGITECH PRO NEVYŽÁDANÁ PODÁNÍ

Společnost Logitech ani její zaměstnanci nepřijímají ani nezohledňují nevyžádané informace nebo nápady, mimo jiné včetně nápadů na nové produkty, vylepšení produktů, nové technologie, postupy, materiály, služby, reklamní nebo propagační kampaně, marketing nebo názvy nových produktů. Neposílejte společnosti Logitech ani jejím zaměstnancům žádné důvěrné nebo chráněné informace, nevyžádané nápady, návrhy, připomínky nebo materiály v jakékoli formě. Účelem těchto zásad je předejít možným nedorozuměním nebo sporům v případech, kdy se produkty, služby, funkce nebo marketingové strategie společnosti Logitech mohou zdát podobné nebo totožné s nápady předloženými společnosti Logitech.

Pokud i přes znalost zásad společnosti Logitech odešlete nevyžádané informace nebo nápady, souhlasíte s tím, že veškeré informace získané tímto postupem budou společností Logitech považovány za nedůvěrné a nechráněné. Dále souhlasíte s tím, že vaše podání se stává majetkem společnosti Logitech, že společnost Logitech může vaše podání použít k jakémukoli účelu a že společnost Logitech nebude podepisovat smlouvu o mlčenlivosti nebo smlouvu o zachování důvěrnosti týkající se vašeho podání. Jediným účelem těchto zásad je předejít případným nedorozuměním nebo sporům, pokud se produkty nebo technologie společnosti Logitech zdají být podobné nápadům předloženým společnosti Logitech.

Bez ohledu na výše uvedené platí, že pokud společnosti Logitech zašlete své nápady, pak bez ohledu na to, co je uvedeno v dopise, e-mailu, obálce nebo jiném přenosu, se na vaše příspěvky vztahují následující podmínky.

PODMÍNKY PRO PŘEDKLÁDÁNÍ NÁPADŮ

Souhlasíte s tím, že:

  1. Vaše příspěvky a jejich obsah se automaticky stávají majetkem společnosti Logitech, aniž by vám nebo jakékoli třetí straně byla poskytnuta jakákoli kompenzace (v jakékoli formě).
  2. Společnost Logitech není povinna zachovávat důvěrnost nebo ochranu vlastnických práv a nenese odpovědnost za jakékoli použití nebo zveřejnění zaslaného příspěvku.
  3. Společnost Logitech může příspěvky a jejich obsah používat nebo dále šířit za jakýmkoli komerčním či jiným účelem bez jakýchkoli omezení nebo oznamovacích povinností.
  4. Společnost Logitech není povinna použít, přezkoumat, uchovat, potvrdit nebo vrátit předložené materiály ani žádné související materiály.

POMOC S VAŠÍM STÁVAJÍCÍM PRODUKTEM

Náš tým podpory nemůže přijímat vaše nevyžádané příspěvky, ale pokud potřebujete pomoc nebo asistenci s vašimi stávajícími produkty Logitech, můžete kontaktovat tým podpory prostřednictvím webu https://support.logi.com. Podle zásad společnosti Logitech pro nevyžádané příspěvky (popsaných výše) nepředkládejte našemu týmu podpory žádné nevyžádané nápady. Jakákoli zpětná vazba, kterou poskytnete společnosti Logitech nebo jejím zaměstnancům, bude považována za nedůvěrnou a nechráněnou. Společnost Logitech bude moci tyto informace neomezeně používat, aniž by vám nebo jakékoli třetí straně poskytla jakoukoli kompenzaci (v jakékoli formě).

Košík

Váš košík je momentálně prázdný. Začít nakupovat nyní