Pokyny pro online komunity

PŘEJÍT NA HLAVNÍ OBSAH
Pangea temporary hotfixes here

Pokyny pro online komunity

Pokyny pro fóra podpory, blogy a hodnocení a recenze společnosti Logitech („Online komunity“)

(Poslední aktualizace: srpen 2009)

Registrací uživatele se zavazujete dodržovat tyto pokyny pro Online komunity („Pokyny“) a Podmínky použití společnosti Logitech a jejich případné změny. Jakékoli porušení těchto podmínek může vést k pozastavení nebo zrušení práva k přístupu k Online komunitám.

Pokud s těmito Pokyny a Podmínkami použití nesouhlasíte, nepoužívejte Online komunity ani v nich nezveřejňujte informace jakýmkoli způsobem.

Popis a účel

Online komunity představují uživatelská fóra, blogy a hodnocení a recenze s podporou v anglickém jazyce, kde se setkávají nadšenci, odborníci a uživatelé produktů a společně diskutují o produktech a službách společnosti Logitech. Můžete se zúčastnit diskuzí o řadě různých produktů a témat, zvýšit svou produktivitu, nalézt řešení, tipy, rady a další.

Základní společnou myšlenkou Online komunit je snaha pomoci. Chtěli bychom, abyste v Online komunitách mohli trávit čas příjemně a produktivně. Je třeba si uvědomit, že Online komunity slouží především jako místo pro interakci mezi uživateli, nikoli jako místo, kde naleznete okamžité odpovědi od pracovníků technické podpory společnosti Logitech.

Máte-li naléhavý technický dotaz ohledně našeho produktu, navštivte web podpory společnosti Logitech, kde jsou k dispozici články a další informace o stránkách podpory produktů.

Registrace

Pro přístup k Online komunitám není vyžadována registrace. Registrace (na základě uvedení platné e-mailové adresy, uživatelského jména a hesla) a přihlášení je však třeba k odesílání příspěvků a úpravě uživatelských nastavení. Společnost Logitech bude s poskytnutými údaji nakládat v souladu s Prohlášením o ochraně a zabezpečení osobních údajů.

Při registraci budete vyzváni k zadání osobních údajů (e-mailová adresa, jméno a heslo).

Při výběru uživatelského jména a vytváření profilu je třeba brát na vědomí skutečnost, že po odeslání příspěvku se v příspěvku automaticky zobrazí uživatelské jméno, odkaz na profil a informace o stavu připojení.

Zástupci společnosti Logitech

Ve fórech podpory působí pracovníci technické podpory a moderátoři společnosti Logitech, kteří mohou odpovídat na dotazy zákazníkům. Jako zástupci společnosti Logitech jsou na fórech podpory oprávněni vystupovat pouze ti zaměstnanci a partneři společnosti Logitech, kteří absolvovali školení týkající se fór podpory. Přestože jsou fóra podpory moderována zaměstnanci společnosti Logitech, jejich hlavním účelem je vytvořit místo, kde spolu mohou přímo komunikovat členové. Souhlasíte, že příspěvky ani soukromé zprávy nepředstavují oznámení společnosti Logitech pro jakékoli právní účely. Fóra podpory nenahrazují přímou komunikaci s podporou ani právním oddělením společnosti Logitech.

Pokyny

Online komunity mají největší přínos, pokud členové dodržují základní pokyny a pravidla chování. Společnost Logitech poskytuje Online komunity v návaznosti na Podmínky použití společnosti Logitech, které mohou být příležitostně aktualizovány bez předchozího upozornění. Na základě začlenění odkazem jsou Podmínky použití v celém znění součástí těchto Pokynů. Pokyny určují způsob používání Online komunit a popisují vhodné chování a zakázané způsoby používání Online komunit. Tyto podmínky nejsou vyčerpávající a společnost Logitech si vyhrazuje právo je kdykoli měnit. Používání Online komunit je omezeno na účastníky starší 13 let.

V rámci těchto pokynů se zavazujete, že nebudete:

(1) obtěžovat účastníky diskuzních fór společnosti Logitech, jejich uživatele nebo jiné fyzické či právnické osoby ani jim vyhrožovat, přivádět je do rozpaků nebo jim působit nepříjemnosti;

(2) prostřednictvím Online komunit přenášet informace, data, text, soubory, odkazy, software, konverzaci, komunikaci ani jiné materiály („Obsah“), které společnost Logitech považuje za protiprávní, nebezpečné, výhružné, urážlivé, obtěžující, hanlivé, vulgární, nemravné, nenávistné nebo rasově, etnicky či jinak závadné;

(3) vydávat se v online komunitách za jinou osobu včetně, avšak nikoli výhradně, zástupce, vedoucího diskuzního fóra, rádce nebo hostitele společnosti Logitech;

(4) používat názvy, jména domén, ochranné známky, loga nebo symboly „Logitech“ a „Logi“ ve svém uživatelském jménu ani jiným způsobem, který by mohl naznačovat, že pracujete pro společnost Logitech nebo jste k ní přidruženi;

(5) narušovat plynulost diskuze v diskuzním fóru společnosti Logitech nebo se chovat jakýmkoli jiným způsobem, který negativně působí na ostatní účastníky;

(6) zveřejňovat ani přenášet nevyžádanou reklamu, propagační materiály ani jiné formy oslovení v diskuzních fórech společnosti Logitech nebo fóra jinak využívat ke komerčním účelům;

(7) využívat Online komunity ke zvyšování návštěvnosti jiných webů;

(8) při používání Online komunit či přístupu k nim nebo v jakékoli souvislosti s používáním Online komunit záměrně či nezáměrně porušovat příslušné místní, státní, národní nebo mezinárodní právo včetně, avšak nikoli výhradně, platných nařízení;

(9) narušovat soukromí nebo porušovat osobní či majetková práva jakékoli fyzické či právnické osoby;

(10) uvádět ve svém profilu nepřesné, nepravdivé nebo neúplné informace;

(11) porušovat práva duševního vlastnictví nebo obdobná práva jakékoli fyzické či právnické osoby, včetně, avšak nikoli výhradně, autorských práv a ochranných známek;

Společnost Logitech si vyhrazuje právo otisknout, upravit, šířit nebo odstranit vaše příspěvky. Před zobrazením na webu příspěvky nekontrolujeme ani neupravujeme, vyhrazujeme si však právo příspěvky odstranit v případě porušení těchto pokynů. Společnost Logitech má rovněž právo váš účet z jakéhokoli důvodu zrušit.

Košík

Váš košík je momentálně prázdný. Začít nakupovat nyní