Omezená záruka sluchátek Ultimate Ears Custom In-Ear Monitor

PŘEJÍT NA HLAVNÍ OBSAH
Pangea temporary hotfixes here

Omezená záruka sluchátek Ultimate Ears Custom In-Ear Monitor

Omezená záruka sluchátek Ultimate Ears Custom In-Ear Monitor

Společnost Ultimate Ears poskytuje záruku na špatné usazení na všechny produkty Custom In-Ear Monitor (produkty řady „Custom“) po dobu třiceti (30) dní od data původního dodání. Společnost Ultimate Ears navíc zaručuje, že váš produkt Ultimate Ears Custom (vnější kryt a vnitřní součásti) bude bez závad na materiálu a zpracování po dobu jednoho (1) roku od data koupě. Omezená záruka společnosti Logitech je nepřevoditelná a platí pouze pro původního kupujícího, pokud není upravena příslušným zákonem. Tato záruka poskytuje specifická zákonná práva. Vaše další zákonná práva se mohou lišit podle místního právního řádu.

Povinností společnosti Ultimate Ears a vaším výlučným nárokem na náhradu vyplývajícím z jakékoli závady v záruční době bude, na základě volby společnosti Ultimate Ears, buď: (1) oprava nebo výměna produktu Custom, nebo (2) vrácení peněz, za předpokladu že je produkt Custom vrácen v místě prodeje, nebo jiném místě určeném společností Ultimate Ears, společně s účetním dokladem nebo dokladem o zaplacení jednotlivých položek opatřeného datem. Poštovné a balné může být účtováno, s výjimkou zemí, kde je to zakázáno příslušným zákonem. Na základě své volby může společnost Ultimate Ears použít při opravě nebo výměně produktu Custom nové nebo opravené součásti v dobrém stavu. Na jakoukoli výměnu produktu Custom se bude vztahovat záruka po zbývající dobu původní záruky nebo třiceti (30) dnů podle toho, která je delší, nebo po další dobu, která vyplývá z právního řádu vaší země.

Tato záruční smlouva se netýká problémů nebo poškození které vznikly (1) nehodou, zneužitím, nesprávným používáním nebo neoprávněnou opravou, úpravou či rozebráním; (2) nesprávným zacházením nebo údržbou, používáním v rozporu s instrukcemi o výrobku nebo připojením do nepatřičného zdroje napětí; nebo (3) použitím spotřebního zboží, například kabelů.

Postup uplatnění nároku na záruku, opravu nebo vyměnu.

Před uplatněním nároku na záruku doporučujeme navštívit sekci podpory na stránce www.logitech.com, kde můžete získat odbornou pomoc. Veškeré požadavky na opravu nebo výměnu produktu (v rámci záruky či mimo ni) je třeba uplatňovat prostřednictvím místa prodeje. Produkt Custom je možné opravovat i po vypršení záruční doby; kalkulace opravy je k dispozici na vyžádání. Pokud chcete vrátit produkt Custom za účelem záručního servisu nebo opravy, nejprve kontaktujte naše středisko zákaznické podpory na čísle 800-589-6531, kde vám bude sděleno číslo Pověření k vrácení zboží (RMA#). Produkt Custom vracejte v originálním či podobně koncipovaném balení (pojištěný, se zaplaceným poštovným) společně s číslem RMA na adresu: Ultimate Ears, 3 Jenner, Suite 180, Irvine, CA 92618. K balíku přiložte popis problému, zpáteční adresu a kontaktní údaje. Záruční opravy vám budou bezplatně vráceny prostřednictvím běžné (pozemní) pošty.

Uplatnění záruky je třeba adresovat přímo na sekci podpory na stránce www.logitech.com. Adresy a kontaktní informace na oddělení zákaznické podpory společnosti Ultimate Ears naleznete v dokumentaci přiložené k příslušnému produktu nebo na stránce www.logitech.com.

Omezení odpovědnosti

SPOLEČNOST ULTIMATE EARS NENÍ ZODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ ČI ÚMYSLNÉ POŠKOZENÍ, ZEJMÉNA ZTRÁTY ZISKU, PŘÍJMU NEBO DAT (AŤ UŽ PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ) NEBO OBCHODNÍ ZTRÁTY PLYNOUCÍ ZE ZRUŠENÍ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ ZÁRUKY NEBO ZÁRUKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA NA VÁŠ VÝROBEK, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST ULTIMATE EARS BYLA NA MOŽNOST PODOBNÝCH POŠKOZENÍ UPOZORNĚNA.

Trvání záruky vyplývající ze zákona 

JAKÁKOLI ZÁRUKA VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA ČI PODMÍNKA OBCHODOVATELNOSTI NEBO ZPŮSOBILOSTI PRO DANÝ ÚČEL TOHOTO PRODUKTU CUSTOM JE LIMITOVÁNA TRVÁNÍM VZHLEDEM K TRVÁNÍ UPLATNITELNÉ ZÁRUČNÍ DOBY VAŠEHO VÝROBKU, POKUD VŠAK NENÍ V ROZPORU S PLATNÝMI ZÁKONY.

Další práva

Vzhledem k tomu, že některé státy neumožňují dobu trvání záruky omezit nebo neumožňují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, nemusí se na vás výše uvedená omezení a vyloučení vztahovat. Tato záruka vám dává konkrétní zákonná práva, mohou ale také existovat další práva, která mohou být v různých státech, zemích nebo jurisdikcích různá.

Národní statutární práva

Spotřebitelé mají práva podle platných zákonů týkajících se spotřebního zboží. Tato práva nejsou ovlivněna zárukami v tomtu dokumentu omezené záruky.

Žádné další záruky

Žádný z prodejců, zástupců nebo zaměstnanců společnosti Ultimate Ears není oprávněn upravovat, rozšiřovat nebo přizpůsobovat tuto záruku.

Doba trvání záruky

Upozorňujeme, že v Evropské unii je jakákoli doba trvání záruky, která je kratší než dva roky, prodloužena na dva roky.

Adresa:

Ultimate Ears, 3 Jenner, Suite 180, Irvine, CA 92618

Košík

Váš košík je momentálně prázdný. Začít nakupovat nyní