Přístup k životnímu cyklu produktů | Udržitelný design Logitech

Pangea temporary hotfixes here

MYŠLENÍ, KTERÉ JDE DO DŮSLEDKU

Vyhodnocujeme potenciální dopady na životní prostředí ve všech fázích vývoje produktu – při volbě materiálů a koncepce až po výrobu, spokojenost zákazníků a recyklaci na konci životnosti. S růstem portfolia našich produktů identifikujeme příčiny dopadu na životní prostředí a interakce a identifikujeme chování spotřebitelů.

Design pro udržitelnost

Design pro udržitelnost (DfS)

Navrhujeme produkty a služby, které lidé milují. Náš inovační proces spojuje vynikající design, inženýrství a postřehy spotřebitelů s cílem vytvořit rozmanité a rostoucí portfolio. Skutečně udržitelný design v našem pojetí zohledňuje environmentální a sociální dopady od okamžiku, kdy jsou pořízeny základní materiály až po konec životnosti.

Skupina produktů Logitech

Recyklované plasty

Chceme, aby produkty Logitech obsahovaly více recyklovaných materiálů. Poměr původních materiálů by se měl posunout více ve prospěch recyklovaných materiálů. Používáme recyklovaný plast od konečného spotřebitele (PCR) za účelem sekundárního využití plastů na konci životnosti a snížení naší uhlíkové stopy. V celé společnosti využíváme PCR v širokém měřítku, přičemž se zaměřujeme na naše největší skupiny produktů pro co nejvýraznější snížení dopadu uhlíku.

Produkt Logitech v obalu z ekologicky udržitelných materiálů a přitom stále dokonale chráněn

Odpovědné balení

Dobře navržené balení je klíčem ke správnému využití produktu – zajišťuje, že nastavení po vybalení z krabice je bezproblémové a že produkty jsou dobře chráněny. Dobré balení je ekologicky udržitelné balení, a proto jej neustále inovujeme, abychom snížili dopad našich konceptů na životní prostředí snížením hmotnosti, maximalizací využívání obnovitelných zdrojů a zajištěním recyklovatelnosti našich materiálů. Využíváme mezinárodní osvědčené postupy, abychom dosáhli konzistentně nižšího dopadu našeho balení. V rámci naší dlouhodobé vize budeme na naše obaly přidávat také štítky informující o uhlíkové transparentnosti.

Pole větrných turbín

Opatření v oblasti klimatu

Změna klimatu způsobená lidskou činností je jednou z největších výzev naší generace. Rozsah potřebných kroků již není o jednotlivci, ale o tom, jak můžeme dosáhnout změn společně.

Díky nákupu obnovitelné elektřiny a uhlíkovým kompenzacím se snížila uhlíková stopa našeho výrobního provozu na čistou nulu. V rámci našeho závazku k opatřením v oblasti klimatu budeme tento uhlíkově neutrální stav (CarbonNeutral®) udržovat i po další roky a nakupovat 100 % elektřiny pro naši výrobu z obnovitelných zdrojů energie.

Značení dopadu uhlíku na boku balení herního produktu Logitech

Uhlíková čistota

Jsme si vědomi naléhavé potřeby přijmout opatření v oblasti klimatu. Věříme, že díky naší otevřenosti a transparentnosti ohledně našeho dopadu můžeme v našich vlastních týmech přijímat lepší rozhodnutí o konceptech a že spotřebitelé budou mít více informací pro rozhodnutí o nákupu.

V roce 2020 jsme se stali první společností zabývající se spotřební elektronikou, která se zavázala přidávat štítky informující o uhlíkové stopě na balení produktů v celém našem portfoliu. Vyzýváme ostatní společnosti, aby se připojily k našemu úsilí v prosazování pozitivních změn tím, že poskytnou plnou transparentnost u svých produktů. Bude třeba vyvinout úsilí napříč celým odvětvím, aby došlo ke skutečným změnám.

Klávesy na klávesnici počítače

Odpovědná výroba

Přibližně polovina našich ročních příjmů pochází z produktů, které vyrábíme interně. Disponujeme více než 30 lety zkušeností vnitropodnikové výroby a poskytujeme přímé zaměstnání více než 3500 lidí. Naše výrobní činnosti spočívají především v konečné montáži a testování.  Náš rámec řízení odpovědné výroby je založen na našem závazku dodržovat právní předpisy, Kodex chování RBA, požadavky auditu a mezinárodní osvědčené postupy ISO 14001 a ISO 45001.  

Cílené látky

Cílené látky

Výroba počítačových periferií a elektronických zařízení vyžaduje různorodou kombinaci stovek dílů, materiálů a komponent. Materiály, které používáme v našich produktech, jsou vyráběny dodavatelským řetězcem, který se rozprostírá po celém světě.

Jako odpovědná společnost zvažujeme kompletní životní cyklus a ekologický dopad a vliv našich produktů. Spolupracujeme s našimi dodavateli na kontrole specifikací materiálů, testovacích produktů a komponent a identifikujeme potenciální rizika pro lidské zdraví nebo životní prostředí v celém životním cyklu našich produktů. Zvažujeme dopady na životní prostředí nad rámec našich výrobních operací a zajišťování zdrojů s přihlédnutím k typickým scénářům konce životnosti.

Recyklace elektronického odpadu

Recyklace a cirkularita na konci životnosti

Naším cílem je poskytnout spotřebitelům možnost prodloužit životnost elektronických zařízení, součástí a materiálů. Financujeme recyklaci po celém světě a pracujeme na inovacích a vývoji systémů pro efektivnější recyklaci při výrobě a spotřebě, abychom uspokojili rostoucí poptávku spotřebitelů po elektronice a zároveň vyřešili potřebu šetřit přírodní zdroje, biologickou rozmanitost a úložiště uhlíku.

Fotografie Prakashe Arunkundruma
„Vše, co děláme, má dopad na svět. Zavazujeme se budoucím generacím, že budeme využívat naše zdroje a vedoucí pozici s cílem dosáhnout pozitivního a udržitelného dopadu“


Prakash Arunkundrum
Vedoucí oddělení globálních provozních činností a udržitelnosti