Přístup k životnímu cyklu produktů | Udržitelný design Logitech

PŘEJÍT NA HLAVNÍ OBSAH
Pangea temporary hotfixes here

MYŠLENÍ, KTERÉ JDE DO DŮSLEDKU

Vyhodnocujeme potenciální dopady na životní prostředí ve všech fázích vývoje produktu – při volbě materiálů a koncepce až po výrobu, spokojenost zákazníků a recyklaci na konci životnosti.

Hora zobrazená křížovým překrytím

Opatření v oblasti klimatu

Každý rok snižujeme náš uhlíkový dopad v celém našem hodnotovém řetězci a neutralizujeme veškeré zbytkové emise skleníkových plynů, a to pomocí investic do nezávisle certifikovaných uhlíkových kompenzací a snížení uhlíku. Zavazujeme se, že do roku 2030 snížíme naši uhlíkovou stopu o více než polovinu a neutralizujeme všechny zbytkové emise, abychom odstranili více uhlíku, než vytvoříme.

Design pro udržitelnost

DESIGN PRO UDRŽITELNOST

Uvědomujeme si, že největší potenciál ke snížení dopadu na životní prostředí vzniká již v raném stádiu procesu navrhování, kdy jsou přijímána klíčová rozhodnutí o produktu.

Naším cílem je vytvářet skvělé produkty a služby, které zlepšují životy lidí. Pro nás to znamená zvažovat udržitelnost jako součást každého rozhodnutí o konceptu. Skutečně udržitelný design zohledňuje environmentální a sociální dopady od okamžiku, kdy jsou pořízeny základní materiály až po konec životnosti produktu.

Značení dopadu uhlíku na boku balení herního produktu Logitech

Uhlíková čistota

Jsme si vědomi naléhavé potřeby přijmout opatření v oblasti klimatu. Věříme, že díky naší otevřenosti a transparentnosti ohledně našeho dopadu můžeme v našich vlastních týmech přijímat lepší rozhodnutí o konceptech a že spotřebitelé budou mít více informací pro rozhodnutí o nákupu.

V roce 2020 jsme se stali první společností zabývající se spotřební elektronikou, která se zavázala přidávat štítky informující o uhlíkové stopě na balení produktů v celém našem portfoliu. Vyzýváme další společnosti, aby se připojily k našemu úsilí o prosazování pozitivních změn tím, že na své produkty poskytnou štítky informující o dopadu uhlíkové stopy. Bude třeba vyvinout úsilí napříč celým odvětvím, aby došlo ke skutečným změnám.

Bezdrátová myš částečně vyrobená z recyklované umělé hmoty

PLASTY PRO NOVÝ ŽIVOT

Zavedli jsme program recyklovaných plastů, který podporuje využívání recyklovaných plastů jako alternativy k původním plastům v našich zařízeních. Používáme recyklované plasty za účelem sekundárního využití plastů na konci životnosti a snížení naší uhlíkové stopy. V celé společnosti využíváme PCR v širokém měřítku, přičemž se zaměřujeme na naše největší skupiny produktů pro co nejvýraznější snížení dopadu uhlíku.

Produkt Logitech v obalu z ekologicky udržitelných materiálů a přitom stále dokonale chráněn

ŠETRNÉ BALENÍ

Obaly hrají klíčovou roli u všech našich produktů, protože je udržují v bezpečí při jejich přesunu po celém světě z našeho výrobního závodu do vašich domovů, a také určují první dojem z produktu jako takového. Neustále inovujeme koncept našeho balení, abychom snížili dopad na životní prostředí snížením hmotnosti, maximalizací využívání obnovitelných zdrojů a zajištěním recyklovatelnosti našich materiálů. Využíváme mezinárodní osvědčené postupy, abychom dosáhli konzistentně nižšího dopadu našeho balení.

Recyklace elektronického odpadu

OKRUH

Naším cílem je poskytnout spotřebitelům možnost prodloužit životnost elektronických zařízení, součástí a materiálů. Financujeme recyklaci po celém světě a pracujeme na inovacích a vývoji systémů pro efektivnější recyklaci při výrobě a spotřebě, abychom uspokojili rostoucí poptávku spotřebitelů po elektronice a zároveň vyřešili potřebu šetřit přírodní zdroje, biologickou rozmanitost a úložiště uhlíku.

Osoba sázející strom

BIODIVERZITA

Jsme si vědomi zásadní potřeby ochrany biologické rozmanitosti jako jednoho z kritických procesů systému Země, který je nezbytný pro trvalý rozvoj lidstva.

Rovněž věříme, že zachování biologické rozmanitosti je důležitou součástí opatření v oblasti klimatu a podporujeme globální úsilí o zastavení a zvrácení odlesňování a pochopení dopadů na biologickou rozmanitost.

Věříme, že můžeme pomoci stát se průkopníkem tím, že zvážíme dopad celého životního cyklu našich provozů a činností a vyvineme program na snížení negativních dopadů na biologickou rozmanitost a vytvoření pozitivních změn.

Klávesy na klávesnici počítače

ODPOVĚDNÁ VÝROBA

Náš rámec řízení odpovědné výroby je založen na našem závazku dodržovat právní předpisy, Kodex chování RBA, požadavky auditu a mezinárodní osvědčené postupy ISO 14001 a ISO 45001. Vzhledem k tomu, že značná část našich příjmů pochází z produktů, které vyrábíme v našem závodě, neustále v něm usilujeme o eliminaci procesů bez přidané hodnoty, které generují odpad, abychom minimalizovali náš dopad na životní prostředí.

Technici kontrolují a testují součásti produktu

CÍLENÉ LÁTKY

Výroba počítačových periferií a elektronických zařízení vyžaduje různorodou kombinaci stovek dílů, materiálů a komponent. Materiály, které používáme v našich produktech, jsou vyráběny dodavatelským řetězcem, který se rozprostírá po celém světě.

Spolupracujeme s našimi dodavateli na kontrole specifikací materiálů, testovacích produktů a komponent a identifikujeme potenciální rizika pro lidské zdraví nebo životní prostředí v celém životním cyklu našich produktů. Zvažujeme dopady na životní prostředí nad rámec našich výrobních operací a zajišťování zdrojů s přihlédnutím k typickým scénářům konce životnosti.

Košík

Váš košík je momentálně prázdný. Začít nakupovat nyní