Klimatická pozitivita

PŘEJÍT NA HLAVNÍ OBSAH
Pangea temporary hotfixes here

Naše planeta nepočká

Ve jménu budoucích generací musíme začít neprodleně jednat. Stále ještě můžeme ovlivnit budoucnost, ale musíme se zapojit všichni. Včetně nás.

K čemu jsme se zavázali a jak si stojíme dnes

Od roku 2021 jsou všechny naše produkty uhlíkově neutrální. To je skvělý výsledek, ale tím to nekončí. Svět čelí nevídané výzvě v podobě změn klimatu a je třeba i nadále snižovat náš dopad, abychom podpořili komunity zasažené klimatickými změnami a ochránili přírodu.

V posledních několika letech jsme se zaměřili na snižování dopadu uhlíku našich produktů a zároveň přecházíme na obnovitelnou energii, obnovujeme lesy a podporujeme komunity zasažené klimatickými změnami. Nyní chceme pokročit ještě dále, abychom se vypořádali s plným dopadem našeho hodnotového řetězce, a v konečném důsledku odstranili z atmosféry více uhlíku, než jsme do ní vypustili. Zaměřujeme se na vytvoření čistého pozitivního dopadu, abychom společně mohli obnovit svět, který sdílíme.

Naše strategie

Náš tlak na snížení, obnovení a oživení vyvíjíme déle než deset let. Nyní nastal čas přidat plyn.

Ikona zelené stopy

SNÍŽENÍ

Design pro udržitelnost s cílem dosáhnout ambiciózního snížení uhlíkové stopy našich produktů, provozů a dodavatelského řetězce.

Ikona elektřiny z obnovitelných zdrojů

OBNOVENÍ

Zavádění obnovitelných zdrojů elektřiny v našich vlastních provozech a v našem dodavatelském řetězci. Navrhování našich produktů s cílem využívání recyklovaných materiálů.

Ikona zeleného stromu

OŽIVENÍ

Oživení lesního hospodářství a klimaticky postižených komunit podporou nízkouhlíkových projektů a rozvojem přírodních řešení.

Snížení

Největší segment naší uhlíkové stopy pochází ze zajišťování zdrojů a výroby našich produktů a obalů. V souladu s naším klimatickým závazkem 1,5 ℃ jsme se zavázali k ambiciózním, vědecky podloženým cílům snižování emisí uhlíku. Srdcem a duší našeho programu je Design pro udržitelnost. Pro co největší snížení dopadů uhlíku před jejich vznikem neustále vyvíjíme lepší produkty a procesy.

Obrázek uhlíkové čistoty

Je to všechno o číslech

Již jsme stali první společností zabývající se spotřební elektronikou, která na své produkty umisťuje štítky s podrobnými informacemi o dopadu uhlíku. Do roku 2025 budou všechny naše hlavní produktové řady obsahovat označení uhlíkové stopy.

Obnovení

Před tím neutečeme – naše firma potřebuje energii. Postaráme se však o to, aby elektřina pocházela z obnovitelných zdrojů, jako je vítr a slunce, a z dalších obnovitelných projektů. Dosáhli jsme významného pokroku v našich vlastních provozech a usilovně pracujeme na tom, abychom podpořili naše dodavatele a partnery, aby tak rovněž učinili.

Analýzu životního cyklu využíváme k tomu, abychom odhalili náš plný energetický dopad – od zajišťování zdrojů materiálů až po způsob, jakým je s našimi produkty zacházeno na konci životnosti.

Obnovitelné zdroje energie v naší stopě

100 %

elektřiny z obnovitelných zdrojů v našem výrobním závodě

100 %

100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů v našich švýcarských, amerických, indických a čínských kancelářích

92%

elektřiny z obnovitelných zdrojů po celém světě

Mapa světa
Mapa světa
map-desktop-text-v5
obrázek zelené mapy ikon

Hlavní sídlo

obrázek modré mapy ikon

Výrobní závod

Oživení

Stát se letos uhlíkově neutrální společností je prvním krokem k našemu mnohem většímu cíli – stát se klimaticky pozitivní. Abychom odstranili více uhlíku, než vypouštíme, obnovujeme přirozené prostředí a komunity ovlivněné klimatickými změnami prostřednictvím našich investic do projektů ochrany lesů a zdrojů obživy, jakož i projektů, které transformují rozvodnou síť na obnovitelné zdroje energie. Navíc investujeme také do projektů zachycování uhlíku, které odebírají uhlík přímo z atmosféry.

Přeměna slov v činy

Podívejte se blíže na některé iniciativy zaměřené na snížení, obnovení a oživení z minulého roku, abyste lépe pochopili plnění těchto závazků v praxi.

Snížení

Montážní linka pro počítačové myši

Čína

Snížení emisí uhlíku v našem výrobním závodě

Dosažení uhlíkové neutrality pomocí programů energetické úspory a obnovitelné elektřiny v našem vlastním výrobním závodě

V roce 2013 jsme si stanovili cíl snížit do roku 2018 uhlíkovou stopu našeho výrobního závodu o 20 %. Když jsme tohoto cíle dosáhli, rozhodli jsme se pokračovat a zavázali se k přechodu na elektřinu ze 100% obnovitelných zdrojů a vyrovnání 100 % naší zbytkové stopy vysoce kvalitními certifikovanými kompenzacemi. Prostřednictvím těchto opatření jsme chtěli docílit uhlíkové neutrality.

A to se nám povedlo. Na úrovni závodu tomu napomohla řada programů na úsporu energie, včetně programů na snížení absolutní poptávky po energii nahrazením osvětlení T5 diodami LED, optimalizací využití vzduchových kompresorů a instalací časových regulátorů pro vypínání osvětlení a fontánek s pitnou vodou. Dále jsme rozvíjeli náš program měření, který nám pomohl sledovat a pochopit oblasti zvýšeného využití energie a identifikovat příležitosti ke snížení cíleným zaměřením. V roce 2021 jsme například vyměnili jeden z našich starších kompresorů v našem závodě za dvoustupňový, vysoce účinný vzduchový kompresor a zvýšili účinnost odhadem o 11 %. Také jsme modernizovali dva chladiče. Tyto projekty samy o sobě přinesly odhadovanou úsporu uhlíku ve výši 630 tCO2e.

Skupina produktů Logitech

Recyklované plasty

Zvýšení cirkularity našich produktů používáním recyklovaných plastů

Chceme, aby produkty Logitech obsahovaly více recyklovaných materiálů. Poměr původních materiálů by se měl posunout více ve prospěch recyklovaných materiálů. Používáme recyklované plasty (PCR) za účelem sekundárního využití plastů na konci životnosti a snížení naší uhlíkové stopy. V celé společnosti využíváme PCR v širokém měřítku, přičemž se zaměřujeme na naše největší skupiny produktů pro co nejvýraznější snížení dopadu uhlíku.

Používání recyklovaných plastů je klíčovou součástí naší strategie Design pro udržitelnost. Stále více používáme recyklované plasty napříč nejprodávanějšími produktovými řadami pro myši, klávesnice, webové kamery a reproduktory. Do konce roku 2021 bude více než 50 % myší a klávesnic v našem produktovém portfoliu Kreativita a produktivita (naše největší portfolio) vyrobeno z recyklovaného plastu, čímž dojde k eliminaci přibližně 7100 tun původního plastu a 11 000 tun uhlíkové stopy ročně.

M185 wireless mouse

M185 Wireless Mouse

Snížení uhlíkové stopy naší nejprodávanější myši M185

V roce 2020 jsme také modernizovali naši nejprodávanější bezdrátovou myš M185. Významně jsme snížili její ekologickou stopu vylepšením těchto prvků:

  • Revoluční provedení platformy desky s tištěnými spoji
  • Nižší dopad modulu rolovacího kolečka
  • Efektivnější proces lití
  • Vylepšený design dílů pro nižší hmotnost


Výsledkem těchto vylepšení bylo celkové odhadované snížení uhlíkové stopy o 15 % ve srovnání s předchozí verzí myši M185.

M190 wireless mouse

M190 Full-size Wireless Mouse

Snížení uhlíkové stopy naší myši M190 plné velikosti

V roce 2020 jsme uvedli na trh bezdrátovou myš M190 plné velikosti s optimálním pohodlím pro obě ruce, bezdrátovým připojením bez zpoždění, přesným snímáním pohybu a životností baterie 18 měsíců.

Myš M190 také využívá nový přístup k designu desky s tištěnými spoji (PCB). Racionalizací designu různých desek PCB jsme dosáhli významného snížení dopadu uhlíku u nových a stávajících produktových řad včetně M190. Tato inovace spolu s úspornějšími senzory přispívá ke snížení dopadu uhlíku produktu o 10 % ve srovnání s myší M170.

Herní myš G PRO X Superlight

Logitech G Pro X SUPERLIGHT

Snížení uhlíkové stopy naší myši Logitech G Pro X SUPERLIGHT

V roce 2021 jsme uvedli na trh myš Logitech G PRO X SUPERLIGHT. Nový model PRO X SUPERLIGHT byl pečlivě upraven a zkonstruován s cílem snížit hmotnost a zároveň zvýšit výkonnost. Je o 63 gramů a téměř 25 % lehčí než model Logitech PRO Wireless. Snížení hmotnosti bylo dosaženo použitím o 7,5 % méně plastů, menších desek s tištěnými spoji, menších magnetů, méně šroubků a dokonce i lehčího kabelu.

Odlehčená architektura myši G PRO X SUPERLIGHT vede k odhadovanému ročnímu omezení dopadu uhlíku o 260 tCO2e.

Kromě toho je myš PRO X SUPERLIGHT vybavena senzorem HERO 25K od Logitech G, který využívá inteligentní systém řízení spotřeby k nepřetržité regulaci snímkovací frekvence na základě pohybů myši s cílem minimalizace spotřeby energie. I při vysokých hodnotách rozlišení DPI je HERO 10x úspornější než předchozí senzory Logitech G, což odpovídá odhadovanému ročnímu omezení dopadu uhlíku o 117 tCO2e.

 

Visačky na bázi papíru

Visačky na bázi papíru

Nový design na bázi papíru, který je 100% recyklovatelný

V roce 2021 jsme také zavedli naše 100% papírové visačky – inovativní designové řešení, které využívá lisovanou celulózu k nahrazení plastu nebo běžné lepenky používané v předchozích řešeních. Na rozdíl od jiných visaček na bázi papíru je naše nová koncepce speciálně vyztužena za účelem snížení rizika roztržení.

Protože je naše nová lisovaná visačka ze 100% papíru, je také 100% recyklovatelná.

Balení webových kamer

Balení webových kamer

Nový design na bázi papíru, který je 100% recyklovatelný

V roce 2021 jsme výrazně snížili velikost, hmotnost a využití materiálu u celé řady balení webových kamer, přičemž konečná velikost balení se v závislosti na produktové řadě snížila až o 71 %. Tato změna nám také umožnila snížit počet palet potřebných pro každou zásilku – paleta může nyní pojmout o 30 až 60 % více kusů než dříve. Výsledkem všech těchto aktivit je odhadované snížení dopadu o 1773 tun uhlíku ročně

Hnědé balení myši

Eliminace plastů na jedno použití: vaničky

Zvýšení úsilí o eliminaci plastů na jedno použití

V roce 2021 jsme pokračovali v navyšování našeho úsilí o eliminaci jednorázových plastů z našeho balení. Vyvinuli jsme Zásady pro plasty na jedno použití, které zdůrazňují náš závazek co nejvíce snížit množství plastových obalů ve všech produktových řadách, s dlouhodobým cílem jejich úplné eliminace.

Přechodem na balení v hnědé krabici u produktů prodávaných online jsme letos úspěšně odstranili z našeho portfolia více než 1,1 milionu plastových vaniček.

Žádný plast na jedno použití v balení Logitech

Eliminace plastů na jedno použití: igelitové sáčky při distribuci

Zvýšení úsilí o eliminaci plastů na jedno použití

V roce 2021 jsme pokračovali v navyšování našeho úsilí o eliminaci jednorázových plastů z našeho balení. Vyvinuli jsme Zásady pro plasty na jedno použití, které zdůrazňují náš závazek co nejvíce snížit množství plastových obalů ve všech produktových řadách, s dlouhodobým cílem jejich úplné eliminace.

U části našich produktových řad jsme k ochraně našeho balení při distribuci namísto plastu začali používat obal z hedvábného papíru. To vedlo k odstranění více než 2,6 milionu igelitových přepravních sáčků z našeho portfolia stávajících produktových řad a dalších 3 milionů u nově zaváděných produktů.

Rozložená sestava obalu klávesnice

Eliminace plastů na jedno použití: igelitové sáčky uvnitř maloobchodního balení

Zvýšení úsilí o eliminaci plastů na jedno použití

V roce 2021 jsme pokračovali v navyšování našeho úsilí o eliminaci jednorázových plastů z našeho balení. Vyvinuli jsme Zásady pro plasty na jedno použití, které zdůrazňují náš závazek co nejvíce snížit množství plastových obalů ve všech produktových řadách, s dlouhodobým cílem jejich úplné eliminace.

Také jsme eliminovali použití igelitových sáčků uvnitř maloobchodního balení mnoha našich produktových řad – místo toho jsme k ochraně produktu a příslušenství použili hedvábný papír a sáčky na bázi jemného papíru. To vedlo k odstranění dalších 5,8 milionu igelitových sáčků.

Myš M575 ERGO s vylepšenou uhlíkovou stopou obalu

Balení myši ERGO M575

Zvýšení úsilí o eliminaci plastů na jedno použití

V roce 2021 jsme uvedli na trh myš ERGO M575 s inovativním řešením balení, které se vyznačuje o 34 % nižší uhlíkovou stopou než její předchůdce M570, a zároveň jsme snížili hmotnost plastů na jedno použití o 98 %Zbývající plasty u myši M575: Štítek ochranné pečetě (0,05 g) a laminát z PP na hlavní krabici (přibližně 1 g).

Integrací posuzování dopadu na životní prostředí v průběhu procesu projektování a vývoje přišel tým na řešení, které zcela odstranilo potřebu využití plastové vaničky nebo igelitového sáčku. Místo toho se na ochranu produktu používá vnitřní ochranný obal z papíru. Abychom dále snížili dopad a plýtvání materiálem, byly všechny instalační pokyny vytištěny přímo na tento ochranný papírový obal.

Obnovení

Technik testuje produkt Logitech

Čína

Elektřina z obnovitelných zdrojů v našem výrobním závodě

Vyvážení 100 % naší elektrické stopy

V roce 2018 jsme se rozhodli vyvážit 100 % elektrické stopy našeho výrobního závodu nákupem elektřiny z obnovitelných zdrojů certifikované třetí stranou. Od té doby udržujeme roční hodnotu obnovitelné energie na 100 % a celosvětově jsme dosáhli podílu 92 % elektřiny z obnovitelných zdrojů, čímž jsme se ještě více přiblížili našemu cíli – 100 %. Díky využití tohoto programu odhadujeme, že jsme letos zabránili vypuštění 14 615 tCO2 a zbývající emise jsme vyrovnali prostřednictvím kompenzací, abychom dosáhli uhlíkové neutrality.

3 lidé v zasedací místnosti využívající elektřinu z obnovitelných zdrojů

Globální

Elektřina z obnovitelných zdrojů v našich kancelářích

Vyvážení 100 % naší elektrické stopy

Elektrická stopa našich kanceláří ve Švýcarsku, Spojených státech, Irsku, Nizozemsku, Indii a Číně je nyní vyvážena nákupem elektřiny z obnovitelných zdrojů. V roce 2021 jsme byli potěšeni, že nás Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) ve Spojených státech uznala jako partnera pro zelenou energii díky našemu závazku k odběru elektřiny z obnovitelných zdrojů v USA. Díky využití elektřiny z obnovitelných zdrojů v našem výrobním závodě a v těchto kancelářích jsme celosvětově dosáhli podílu 92 % elektřiny z obnovitelných zdrojů, čímž jsme se ještě více přiblížili našemu cíli – 100 %. Díky využití tohoto programu odhadujeme, že jsme letos zabránili vypuštění 14 615 tCO2 a zbývající emise jsme vyrovnali prostřednictvím kompenzací, abychom dosáhli uhlíkové neutrality. Pracujeme na tom, abychom pro naše kanceláře zajistili certifikaci třetí strany ohledně uhlíkové neutrality.

Řada větrných farem

Elektřina z obnovitelných zdrojů v našem dodavatelském řetězci

Podpora našich dodavatelů k přechodu na elektřinu z obnovitelných zdrojů

V roce 2020 jsme pozvali naše hlavní dodavatele, aby se k nám připojili při přechodu na elektřinu z obnovitelných zdrojů. Abychom dodavatelům pomohli a podpořili je, spustili jsme Portál elektřiny z obnovitelných zdrojů a Klub pro nákupčí s cílem umožnit a podpořit hromadný nákup vysoce kvalitní elektřiny z obnovitelných zdrojů certifikované třetí stranou pro dodavatelské závody zapojené do výrobního řetězce Logitech.

Za vykazované období 2020 dodavatelé alokovali 186 246 MWh elektřiny na výrobní aktivity Logitech a zakoupili 70 599 MWh elektřiny z obnovitelných zdrojů z našeho Portálu elektřiny z obnovitelných zdrojů (97 %) nebo z jiných zdrojů (3 %), aby vyrovnali tuto elektrickou stopu. Odhadujeme, že tyto aktivity přinesly úsporu uhlíku ve výši 41 871 tCO2e.

Klimatická skupina RE100

Obhajoba

Obhajoba globálního přechodu od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům energie

Budeme nadále obhajovat přechod od fosilních paliv a přijetí obnovitelných zdrojů energie v rámci našeho členství v Iniciativě RE100 a usilovat o urychlení změn směrem k hromadnému využívání bezuhlíkových rozvodných sítí.

Iniciativa RE100 je vedena skupinou Climate Group ve spolupráci s CDP. Posláním iniciativy RE100 je urychlit globální přechod k čisté energii a bezuhlíkovým rozvodným sítím – a zajistit tak čistší a zdravější budoucnost pro všechny. Členové RE100 spolupracují na prosazování 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů na celém světě v co nejkratším možném termínu a v partnerství s ostatními na řešení politických a tržních výzev.

K iniciativě RE100 jsme se připojili v listopadu 2019 a spolupracujeme s dalšími lídry v odvětví při snaze o globální posun v prosazování využívání 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Oživení

Mokřady s duhou

BRAZÍLIE

PROJEKT ENVIRA NA OCHRANU AMAZONSKÝCH TROPICKÝCH PRALESŮ

Boj proti odlesňování a ochrana biologicky nejrozmanitějších přírodních lokalit na světě a zároveň umožnění udržitelného živobytí na principu komunity

Tento projekt je jedním z největších projektů REDD+ na světě a je jedním z mála, který dosáhl schválení a ověření podle standardů VCS-CCB s trojitým zlatým vyznamenáním. Tento projekt brání odlesňování na přibližně 200 000 hektarech nedotčených deštných pralesů v povodí Amazonky a zároveň spolupracuje se zemědělci, kteří zde žijí, na podpoře jejich živobytí. Kromě snížení emisí uhlíku o přibližně 1,2 milionu tCO2e ročně zabráněním odlesňování zajistí projekt místním komunitám příležitosti ke vzdělávání a školení, včetně nabídky nástavbových vzdělávacích kurzů zemědělství. Dále umožní zřízení centrály s místní lékárnou a zdravotnickou klinikou, vybudování komunitních toalet a konečně udělení práva držby půdy místním komunitám a zřízení alternativních hospodářských činností, včetně komercionalizace sběru léčivých rostlin a açaí.

Solární farma

NINH THUAN, VIETNAM

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNA MY SON HOAN LOC

Hnací motor vietnamské revoluce v oblasti obnovitelných zdrojů prostřednictvím solární energie.

Tato solární elektrárna ve vietnamské slunné provincii Ninh Thuan pomáhá katalyzovat přechod Vietnamu k zelenější nízkouhlíkové budoucnosti. Nabízí alternativní obnovitelnou energii, která nahradí potřebu tradičních fosilních paliv a posiluje místní ekonomiku tím, že zaměstnává osoby z místní komunity a vyplácí jim udržitelné mzdy, což znamená konec chudobě.

geotermální pole ulubelu

INDONÉSIE

GEOTERMÁLNÍ ELEKTRÁRNA ULUBELU

Využívání indonéských geotermálních polí pro čistou a obnovitelnou energii.

Geotermální elektrárna Ulubelu se nachází v provincii Lampung na jižním cípu ostrova Sumatra a generuje více než 860 GWh elektřiny z obnovitelných zdrojů pro indonéskou propojenou rozvodnou síť na Sumatře. Tento projekt zároveň se snižováním emisí přispívá k udržitelnému rozvoji a pomáhá Indonésii usnadnit přechod k nízkouhlíkové energetice.

orangutan

STŘEDNÍ KALIMANTAN, INDONÉSIE

BIODIVERZITNÍ REZERVACE RIMBA RAYA

Ochrana 65 000 hektarů lesa a ohrožených bornejských orangutanů a zároveň vytváření možností obživy pro místní komunity.

Biodiverzitní rezervace Rimba Raya je oblast tropického rašeliniště na ostrově Borneo v Indonésii. Tento projekt chrání 65 000 hektarů tropického pralesa s vysokou hustotou uhlíku a rašelinišť zastavením odlesňování oblastí deštných pralesů původně určených pro plantáže palmového oleje. Poskytováním podpory tomuto projektu pomáhá společnost Logitech zajistit zachování úložiště uhlíku REDD+ a ochranu 105 000 ohrožených bornejských orangutanů. Projekt také poskytuje možnosti obživy pro více než 2500 domácností žijících v rámci oblasti projektu – prostřednictvím vzdělávání a podpory agrolesnictví – zlepšování zajišťování potravin, příjmových příležitostí, zdravotní péče a vzdělávání – to vše s podporou financí na uhlík.

Řada vysázených stromů

ČÍNA

ZALESŇOVÁNÍ PROVINCIÍ HENAN FANGCHENG A TANGHE

Odlučování uhlíku jako součást našeho přechodu k čisté nule

Tento projekt zavádí nové lesní hospodářství výsadbou stromů na půdě, která byla nejméně 10 let před realizací tohoto projektu pustá. Činnosti, jako je intenzivní zemědělství, pastva nebo těžba dřeva, již nejsou v oblasti projektu povoleny a byly nahrazeny výsadbou stromů a obhospodařováním lesů. Projekt vytváří pracovní příležitosti pro místní obyvatele, kteří získávají potřebné dovednosti v oblasti výsadby a péče o lesy prostřednictvím profesního vzdělávání. Obnovou těchto lesních ekosystémů přispívá projekt ke snížení emisí skleníkových plynů, ochraně biologické rozmanitosti a vody a zmírnění eroze půdy, a zároveň pomáhá místním komunitám při přechodu k udržitelnějšímu živobytí.

Vzdálené horské pásmo

ČÍNA

ZALESŇOVÁNÍ ČCHING-CHAI

Odlučování uhlíku jako součást našeho přechodu k čisté nule.

Provincie Čching-chai je součástí tibetské plošiny a leží v nadmořské výšce více než 3000 m nad mořem. Tato plošina, označovaná jako „střecha světa“ a „vodojem Asie“, je přirozeným prostředím pro vzácná zvířata a stojí v centru čínského úsilí o vytváření přírodních rezervací, lesů, travnatých porostů a mokřadů. Jezero Čching-chai je největším jezerem v Číně a nachází se na křižovatce několika migračních cest ptáků po celé Asii. Projekt se nachází na východ od jezera a jeho cílem je obnovit 14 000 hektarů prostřednictvím výsadby odolné směsi původních druhů stromů, včetně smrku, jalovce, borovice, topolu, břízy a jilmu na neúrodné nebo znehodnocené zemi, kde neexistuje žádná přirozená obnova nebo zalesňování. Cílem projektu je také podpora místní komunity poskytováním technických dovedností a školení.

Větrné farmy podél zálivu

ČÍNA

Cixi Wind

Podpora růstu čínského odvětví zelených obnovitelných zdrojů energie zvýšením kapacity pro obnovitelné zdroje energie s cílem uspokojit rostoucí poptávku po energii.

Shanghai Cixi Wind Project vyrábí elektrickou energii z obnovitelných zdrojů v Hangzhou Bay. Třicet tři turbín, z nichž každá má kapacitu 1,5 MW, generuje v průměru 105 GWh ročně, s čímž je spojeno roční snížení emisí uhlíku přibližně o 100 000 tun CO2e. Díky výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů pomáhá tento projekt dosáhnout národního cíle Číny, kterým je do roku 2030 získávat 35 % elektřiny v zemi z obnovitelných zdrojů.

mongolský les

ČÍNA

ZLEPŠENÍ PÉČE O LESY WU’ERQIHAN

Ochrana lesů vnitřního Mongolska pro využití budoucími generacemi.

Cílem tohoto projektu je přeměnit stromy ohrožené kácením na chráněný les. Oblast spadající do projektové činnosti zahrnuje 20,526 ha. Druhy, které jsou do projektu zahrnuty, jsou bříza (Betula platyphylla) a modřín (Larix gmelinii). Před realizací projektové činnosti byly stromy káceny na základě platného a ověřitelného, vládou schváleného plánu hospodaření a těžby dřeva v projektové oblasti. Realizace projektové činnosti přemění tyto stromy na chráněný les za účelem snížení emisí skleníkových plynů. Projektová činnost přispěje k ochraně životního prostředí (zachování biologické rozmanitosti a regulace eroze půdy), čímž přispěje k udržitelnému rozvoji.

solární vařiče používané pro ohřev vody

ČÍNA

SOLÁRNÍ VAŘIČE, HENAN FUNIUSHAN

Zajištění solárních vařičů pro domácnosti s nízkými příjmy za účelem snížení spotřeby paliva a ochrany zdraví rodiny.

Provincie Henan je jednou z chudších oblastí v Číně, kde místní komunity běžně používají kamna na uhlí. Tento projekt umožní distribuovat solární vařiče do rodin v osmi vesnicích v provincii Henan s cílem snížit využívání uhlí pro domácí vaření, a tím zabránit emisím skleníkových plynů, zlepšit kvalitu ovzduší a ušetřit rodinám cenný čas a peníze, které by jinak byly vynaloženy na sběr a nákup paliva.

zalesňování zhangye city původními druhy stromů

ČÍNA

ZALESŇOVÁNÍ ZHANGYE

Zalesňování za účelem zvýšení absorpce uhlíku

Tento projekt zalesňování zahrnuje vysazení původních druhů stromů na více než 23397,8 ha holých pozemků v Zhangye City. Cílem projektu je zvýšit absorpci uhlíku a přispět k místnímu udržitelnému rozvoji. Realizace projektu zalesňování povede ke snížení emisí skleníkových plynů a ke zmírnění změn klimatu, ke zlepšení ochrany půdy, vody a lesního porostu, k rozšíření místní biologické rozmanitosti zvýšením propojení lesů a k vytvoření příjmů a pracovních příležitostí pro místní komunity a obyvatele.

projekt větrných farem ximeng zheligentu v mongolsku

ČÍNA

VĚTRNÉ FARMY XIMENG ZHELIGENTU

Financování rozvoje sítě obnovitelnějších zdrojů v Číně

Fáze 1 projektu větrných farem Ximeng Zheligentu ve vnitřním Mongolsku zahrnuje výstavbu větrné farmy ve vnitřním Mongolsku v Číně. Větrná farma bude využívat větrné zdroje pro výrobu elektřiny – elektřina vyrobená v rámci projektu bude prodána do energetické sítě západního vnitřního Mongolska, která je nedílnou součástí energetické sítě severní Číny. Odhadovaná roční čistá produkce elektrické energie a průměrné roční snížení emisí navrhovaného projektu jsou 99,48 GWh a 104 941 t CO2e ročně.

větrná farma wujier

ČÍNA

VĚTRNÁ FARMA WUJIER

Financování rozvoje sítě obnovitelnějších zdrojů v Číně

Projekt větrné energie Wujier ve vnitřním Mongolsku představuje projekt obnovitelné energie propojený se sítí ve městě Ordos ve vnitřním Mongolsku v Čínské lidové republice. Cílem projektu je využít větrné elektrárny k výrobě elektřiny s nulovými emisemi skleníkových plynů pro energetickou síť severní Číny, která nahradí více uhlíkově náročnou elektřinu z fosilních paliv. Očekává se, že projekt sníží emise skleníkových plynů o odhadovaných 120 508 t CO2e ročně během prvního zápočtového období tím, že nahradí elektřinu z rozvodné sítě.

osoba vařící doma pomocí bioplynu

ČÍNA

JEDNODUCHÉ METANOVÉ DIGESTOŘE HAIKOU

Obnova bioplynu a nahrazování fosilních paliv

Projekt jednoduchých metanových digestoří Haikou je situovaný v Haikou City v provincii Hainan v Číně. Projekt pomáhá zemědělcům stavět metanové digestoře, které lze využít k zajištění anaerobního rozkladu organických látek včetně hnoje a odpadů. Projekt snižuje emise skleníkových plynů dvěma způsoby: 1) rekuperací a využitím bioplynu ze vstřebané močůvky v bioplynové digestoři a 2) bioplyn se použije jako tepelná energie k nahrazení fosilních paliv (uhlí), které se v současné době využívá k uspokojení každodenních energetických potřeb domácností pro vaření a vytápění.

Secondary Nav HTML Hack LOGIWEB-2111