Analýza životního cyklu (LCA) – metodika dopadu uhlíku

PŘEJÍT NA HLAVNÍ OBSAH
Pangea temporary hotfixes here

Pojďme dosáhnout větších změn společně

Používáme robustní metodiku, která nám umožňuje měřit a analyzovat fáze životního cyklu našich produktů a vyhodnocovat dopad uhlíku každé fáze – od získávání surovin až po konec životnosti produktů.

Analýza životního cyklu (LCA) nám pomáhá měřit a neustále zlepšovat náš dopad uhlíku, ale tím to nekončí. Sdílením informací o uhlíkové stopě na štítcích produktů také pomůžeme spotřebitelům činit informovaná rozhodnutí o možnosti snížení jejich osobní stopy výběrem produktů s nižším dopadem.

Pokud se označování dopadu uhlíku stane standardem a součástí každodenního života, jako jsou kalorie na etiketách s obsahem živin, umožní to činit jasná rozhodnutí o nákupu ve vztahu k dopadu na klima. To je důvod, proč jsme zpřístupnili naši metodiku zainteresovaným společnostem.

Přehled metodiky

Analýza LCA je ústředním bodem našeho komplexního přístupu. Vyvinuli jsme vícestupňovou metodiku ověřenou třetí stranou.

Věděli jste, že...

Naše metodika je certifikována třetí stranou podle mezinárodních standardů osvědčených postupů ISO 14067 a ISO 14026.

Ikona označování uhlíkové stopy

Fáze 1

Zajišťování zdrojů a výroba

Ikona životního cyklu produktu

Fáze 2

Přeprava a skladování

Ikona uhlíkové stopy

Fáze 3

Používání

Ikona uhlíkové čistoty

Fáze 4

Konec životnosti

Analýza LCA sestává ze čtyř klíčových fází: zajišťování zdrojů a výroba, přeprava a skladování, používání a konec životnosti. Každá z těchto fází zahrnuje vlastní sadu jedinečných oblastí zaměření a výzev, které formují konečný dopad uhlíku produktu.

2 šipky v obdélníku představují zajišťování zdrojů a výrobu

Fáze 1

Součástí této fáze jsou tři hlavní oblasti zaměření: 1) Suroviny, 2) Výroba a 3) Montáž. Pojďme se podívat blíže...

ZAJIŠŤOVÁNÍ ZDROJŮ A VÝROBA

V této fázi měříme dopad těžby surovin a výroby. Zahrnuto je vše, od výroby jednotlivých dílů až po montáž. Spolupracujeme s dodavateli, abychom získali přehled o výrobním procesu a vytvořili si jasný obraz o dopadech v této fázi.

Ikona 2 šipek zobrazujících přepravu a skladování produktů

Fáze 2

Tato fáze zahrnuje vše, co se týká doručení produktu z továrny do vašich rukou.

PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Jakmile je konečný produkt otestován, zabalen a připraven k použití, musíme jej doručit ke spotřebiteli – cesta, kterou měříme od začátku do konce.

2 šipky v kruhu

Fáze 3

Naše scénáře nám pomáhají předvídat spotřebu v této fázi, avšak dopad je ve vašich rukou!

POUŽÍVÁNÍ

Naše produkty během používání spotřebovávají energii. Jelikož nedokážeme přesně posoudit, jak jsou naše produkty zákazníky používány, měříme spotřebu elektrické energie podle konkrétních scénářů použití, které jsme vyvinuli na základě zpětné vazby od spotřebitelů. Při používání našich produktů zahrnujeme odhady nejlepších a nejhorších případů v průběhu životnosti produktu a energetickou náročnost hostitelských systémů, například počítače. Zohledňujeme další dopady uhlíku spojené s náhradními bateriemi použitými během životnosti produktu.

2 šipky směřující proti sobě

Fáze 4

Tato fáze zahrnuje konec životnosti produktu, včetně shromáždění a recyklace produktů, u kterých je to možné.

Konec životnosti

Existuje mnoho faktorů, které je třeba vzít v úvahu ve fázi konce životnosti. Začneme vyhodnocením přepravy použité ke shromáždění produktů na konci životnosti, balení, baterií a převozu těchto předmětů od koncového uživatele do zpracovatelských center.

Pak se podíváme na to, jak se s každým z těchto předmětů nakládáno, měříme dopady toho, jak je zacházeno s obaly, produkty a jejich příslušenstvím, a co se stane s bateriemi při jejich likvidaci. Posuzujeme také přípravnou fázi (např. třídění), kdy jsou předměty připravovány ke spalování, skládkování nebo pro účely iniciativ typu využití tepelné energie.

Toto vše předchází samotné recyklaci, kde se v zásadě zaměříme na třídění a drcení. Ale tím naše aktivity nekončí. Kontrolujeme naše globální sítě a sledujeme místní recyklační infrastrukturu a kapacity a odhadujeme nejhorší možný scénář vývoje se zaměřením na výzvy spojené s recyklací drobné spotřební elektroniky.

Abychom však mohli co nejefektivněji opětovně použít, opravit nebo prodloužit životnost produktů, potřebujeme vaši pomoc. Můžeme pracovat pouze s produkty, které se k nám vrátíte, takže svá zařízení recyklujte vždy, je-li to možné.

Kalkulátor uhlíku a ověření třetí stranou

Pro výpočet celkové uhlíkové stopy produktu používáme software pro posuzování životního cyklu zvaný Umberto, využívající kombinaci publikovaných datových sad ze softwaru GaBi a Ecoinvent spolu s vlastními modely LCA vyvinutými za využití primárních dat. Na podporu integrity výpočtů uhlíku spolupracujeme s mezinárodně uznávanými odborníky na LCA ze skupiny iPoint Group a nezávislým ověřovatelem, abychom důkladně ověřili a validovali dopady uhlíku na úrovni produktu podle certifikačních norem DEKRA.

Naši partneři

Naše metodika LCA je vyvíjena již dlouhou dobu. Společnost Logitech vyvinula obrovské úsilí a prokázala opravdového týmového ducha, aby proměnila uhlíkovou vizi v realitu. Stále máme před sebou dlouhou cestu, abychom dosáhli úrovně transparentnosti a přesnosti, o kterou usilujeme, ale my to dokážeme. Našeho dosavadního úspěchu jsme dosáhli díky našim partnerům – spoluprací s institutem IFU Hamburg (součást skupiny iPoint Group), který nám pomohl vyvinout modely životního cyklu a vytvořit tak čísla, která mají smysl, a organizací DEKRA, která je zárukou, že ať už čísla říkají cokoli, jsou akreditována a ověřena podle norem ISO14067 a ISO14026.

Ifu hamburg
dekra

VOLNÝ PŘÍSTUP K METODICE LOGITECH

Zaregistrujte se a získejte další informace o open source metodice společnosti Logitech.