Zpráva o diverzitě, rovnosti, začleňování a příslušnosti (DEIB)

PŘEJÍT NA HLAVNÍ OBSAH
Pangea temporary hotfixes here

NAŠE ZAMĚŘENÍ

Náš závazek k rozmanitosti, rovnosti a inkluzi nám umožňuje spojovat lidi s různými perspektivami, dovednostmi a nápady, abychom podpořili inovace. Vážíme si a oslavujeme naše množství kultur a zázemí a uvědomujeme si, že skvělé nápady pocházejí od nás všech.

Vytváření inkluzivní kultury

Vytváříme firemní kulturu, která podporuje vedení rozvíjející začleňování a zajišťuje týmovou spolupráci, inovace a znamenité výsledky tím, že poskytuje prostředí, ve kterém se zaměstnanci cítí respektováni, podporováni a oceňováni společností Logitech i navzájem.

Rozvíjíme a podporujeme nedostatečně zastoupené osoby

Podporujeme zviditelňování, schopnosti, komunitu a přístup pro osoby, které pocházejí z méně rozvinutého nebo přehlíženého prostředí a komunit.

Měníme způsob, jakým podnikáme

Průběžně zlepšujeme procesy a programy společnosti Logitech, abychom mohli lépe komunikovat se zákazníky, zaměstnanci a partnery maximalizací začleňování a minimalizací předpojatosti.

Stručný přehled společnosti Logitech

Naše globální stopa přesahuje hranice zemí a kontinentů. S vlivem přichází i odpovědnost. Podnikáme kroky v záležitostech, které jsou skutečně důležité, hledáme inovativní příležitosti k provádění změn a snažíme se být aktivním hráčem na globální frontě, abychom pomohli při řešení komplexních výzev.

Šedá mapa světa
Černá mapa světa
map-desktop-text-v4

Košík

Váš košík je momentálně prázdný. Začít nakupovat nyní