Zpráva o diverzitě, rovnosti, začleňování a příslušnosti (DEIB)

PŘEJÍT NA HLAVNÍ OBSAH
Pangea temporary hotfixes here
Bracken Darrell

„Jakožto od čestné, neustále se učící společnosti se od nás očekává, že poneseme odpovědnost nejen za naše finanční výsledky, ale také za naši výkonnost při utváření světa, který je spravedlivý pro každého člověka. Změna začíná u nás samotných. Budeme řešit systémovou diskriminaci a pomůžeme zajistit rovnost v naší společnosti a modelovat správné kroky pro naše odvětví a další."

– Bracken Darrell, výkonný ředitel

NAŠE ZAMĚŘENÍ

Náš závazek k rozmanitosti, rovnosti a inkluzi nám umožňuje spojovat lidi s různými perspektivami, dovednostmi a nápady, abychom podpořili inovace. Vážíme si a oslavujeme naše množství kultur a zázemí a uvědomujeme si, že skvělé nápady pocházejí od nás všech.

Vytváření inkluzivní kultury

Vytváříme firemní kulturu, která podporuje vedení rozvíjející začleňování a zajišťuje týmovou spolupráci, inovace a znamenité výsledky tím, že poskytuje prostředí, ve kterém se zaměstnanci cítí respektováni, podporováni a oceňováni společností Logitech i navzájem.

Rozvíjíme a podporujeme nedostatečně zastoupené osoby

Podporujeme zviditelňování, schopnosti, komunitu a přístup pro osoby, které pocházejí z méně rozvinutého nebo přehlíženého prostředí a komunit.

Měníme způsob, jakým podnikáme

Průběžně zlepšujeme procesy a programy společnosti Logitech, abychom mohli lépe komunikovat se zákazníky, zaměstnanci a partnery maximalizací začleňování a minimalizací předpojatosti.

Stručný přehled společnosti Logitech

Naše globální stopa přesahuje hranice zemí a kontinentů. S vlivem přichází i odpovědnost. Podnikáme kroky v záležitostech, které jsou skutečně důležité, hledáme inovativní příležitosti k provádění změn a snažíme se být aktivním hráčem na globální frontě, abychom pomohli při řešení komplexních výzev.

Šedá mapa světa
Černá mapa světa

Invalid HTML Content

Error: Saw “

Košík

Váš košík je momentálně prázdný. Začít nakupovat nyní