Prohlížeč IE8/IE9/IE10 již není nadále podporován. Pro zobrazení naší stránky použijte novější prohlížeč.

Loga

Pokyny pro používání loga Logitech a ochranných známek pro média

Děkujeme vám za váš zájem o používání loga společnosti Logitech ve vašich tiskových materiálech. Společnost Logitech považuje své firemní logo za velmi významnou část majetku. Logo představuje vizuální znázornění společnosti Logitech, její minulosti, kvality a duševního vlastnictví, a jeho používání je důrazně chráněno.

Jakožto zástupce médií a jejich publikací váš žádáme, abyste si přečetli a řídili se pokyny pro používání loga uvedenými níže. Poté, co vyjádříte svůj souhlas, budete přesměrováni na stránku obsahující loga k dispozici ke stažení v několika formátech a dokument, který obsahuje specifické pokyny pro používání loga grafickými designéry.

Loga společnosti Logitech mohou být na základě těchto pokynů používána výhradně tiskovými agenturami a novináři publikujícími články výslovně o společnosti Logitech Inc, a jejích produktech a službách. Jakékoliv použití grafických prvků mimo rámec těchto pokynů je přísně zakázáno.

POKYNY A OMEZENÍ PRO POUŽÍVÁNÍ LOG

Loga smějí být použita pouze jako doplněk publikovaného článku nebo k odvysílání reportáže o společnosti Logitech Inc. či konkrétním produktu nebo službě společnosti Logitech.

Loga nesmějí být kopírována, šířena či používána mimo rámec článku nebo reportáže o společnosti či příslušném produktu nebo službě. Logo nesmí být například šířeno ve formě předlohy či elektronickou formou, a nesmí být dáno k dispozici online pro účely kopírování.

Loga musejí být používána tak, jak byla poskytnuta společností Logitech Inc. bez jakýchkoliv změn, včetně, nikoli však pouze, změn v barvě či designu, odstranění jakýchkoliv slov, grafických prvků či symbolů ochranných známek. Vzhled či perspektiva log nesmí být animována, upravována či jinak deformována.

Aby mohlo být logo řádně prezentováno, musí být dodržena minimální vzdálenost mezi logem a ostatními prvky. Tyto specifické pokyny jsou popsány v dokumentu, který doprovází logo při procesu stahování.

Logo musí být používáno samostatně a nesmí být kombinováno s jinými objekty, včetně, nikoli však pouze, ostatních log, slov, grafických prvků, fotografií, sloganů, čísel, designových prvků či symbolů.

Loga, která jsou zobrazena v tiskové místnosti Logitech, jsou určena výhradně pro tiskové agentury a novináře. Dodavatelé produktů a služeb, například nezávislí dodavatelé hardwaru, nezávislí dodavatelé softwaru, nezávislí poskytovatelé služeb, poskytovatelé aplikačních služeb, prodejci nebo výrobci originálního vybavení nesmějí tato loga používat. 

Vyjádřete svůj souhlas s těmito pokyny klepnutím na „Souhlasím“ níže.

Souhlasím