Prohlášení o ochraně osobních údajů na webové stránce Logitech

Prohlášení o ochraně osobních údajů na webové stránce Logitech

Naposledy aktualizováno: Březen 2024
Předchozí zásady ochrany osobních údajů si můžete zobrazit zde.

V tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů objasňujeme, jakým způsobem společnost Logitech shromažďuje a využívá osobní údaje návštěvníků našich webových a mobilních stránek, které se přímo odkazují na toto Prohlášení (souhrnně „Stránky“). Logitech je skupina společností pracující pod svou mateřskou společností; Logitech Europe SA (souhrnně „Logitech“, „My“ a „Nás“). Společnost Logitech, která nakládá s vašimi daty, se bude lišit v závislosti na vašem vztahu s námi (ať už se jedná o zákaznický, partnerský, dodavatelský, smluvní či jakýkoli jiný příslušný vztah).

Aktivně poskytnuté údaje

Pokud nám zavoláte, zašlete e-mail nebo vyplníte formulář na některé z našich Stránek, využijeme tyto vámi poskytnuté informace pro účely odpovědi na vaši žádost, či pro jinou komunikaci s vámi nebo pomoc pro vás. Pokud uskutečníte nákup prostřednictvím našich Stránek, můžeme shromažďovat data potřebná pro účely zpracování vaší objednávky, např. vaši dodací adresu, objednané produkty a kontaktní údaje. Po zakoupení vás také můžeme kontaktovat, abychom zjistili vaši spokojenost s produktem nebo službou.

Pasivně poskytnuté údaje

Když vstoupíte na naše Stránky, v závislosti na volitelných možnostech nám poskytnete určité informace o vašem počítači nebo mobilním zařízení, mimo jiné i o aktivitách, které provedete na našich Stránkách, typu vámi používaného hardwaru a softwaru (např. vašem operačním systému nebo prohlížeči), informacích uložených v souborech cookie, IP adrese, době přístupu, webových stránkách ze kterých jste přišli, oblasti ze které webovou stránku přistupujete a webových stránkách, které navštívíte. Tyto informace využíváme pro lepší pochopení zájmů uživatelů našich Stránek a za účelem zkvalitňování Stránek, služeb a produktů.

Momentálně nereagujeme na signály „nesledovat“ z webových prohlížečů, naší prioritou je poskytovat na míru šité služby na webové stránce.

Soubory cookie

Společnost Logitech využívá soubory cookie, které v zásadě představují malé datové soubory, umístěné ve vašem počítači, tabletu, mobilním telefonu či jiném zařízení. Kliknutím sem se dozvíte více informací o souborech cookie.

Využívání údajů a sdílení

Údaje, která shromažďujeme, využíváme za účelem poskytování bohatých interaktivních služeb. Údaje můžeme využívat zejména za účelem:

 • poskytování služby nebo provádění transakcí na vaši žádost
 • vylepšování a vyvíjení našich produktů
 • přizpůsobení vašich služeb
 • zpracování žádostí o zaměstnání, které zašlete prostřednictvím našich Stránek
 • poskytování reklam a nabídek pro vás v souladu s platnými právními požadavky, což může zahrnovat zasílání propagačních sdělení, cílené reklamy a předkládání relevantních nabídek.
Další informace

Vaše osobní údaje neprodáváme.

Vaše osobní údaje můžeme za určitých okolností sdílet s třetími stranami. Využíváme přidružené i nepřidružené poskytovatele služeb, kteří nám pomáhají zpracovávat osobní údaje za účelem poskytování našich služeb a provozování našeho podniku a kteří jsou vázáni striktními smlouvami o mlčenlivosti. Poskytovatelé služeb například pomáhají s realizací následujících funkcí:

Popis služby Poskytnuté údaje Účel
Zákaznická podpora Kontaktní údaje, data o dotazech Pomoc při odstraňování potíží a podpora produktů a služeb
Funkce internetového obchodu Kontaktní údaje, interakce s webovou stránkou Realizace prodeje našich produktů online
Propagace a relevantní novinky Kontaktní údaje, data souborů cookie Poskytování informací a pobídek pro naše produkty a služby
Výkonnost webové stránky Data souborů cookie, interakce s webovou stránkou Zprovoznění funkcí a prvků při surfování na naší webové stránce
Správce volitelných prvků souborů cookie Data souborů cookie Dostupnost možnosti povolení souborů cookie na našich webových stránkách

Tyto společnosti musí dodržovat naše požadavky na ochranu a zabezpečení údajů a nesmí od nás přijaté osobní údaje využívat pro žádný jiný účel.

Vaše osobní údaje smíme odhalit, abychom

 1. vyhovění příslušným zákonům a regulačním požadavkům a reagování na zákonné požadavky, mimo jiné za účelem splnění požadavků národní bezpečnosti, soudních příkazů a právních procesů;
 2. ochraňovali a bránili práva a majetek náš nebo třetích stran, mimo jiné prosazováním podmínek našich smluv, zásad a podmínek použití;
 3. v případě nouze, mimo jiné abychom ochránili bezpečnost našich zaměstnanců nebo jiných osob; nebo
 4. v souvislosti s vyšetřováním nebo za účelem předejití podvodu.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet pro účely obchodní dohody nebo vyjednávání o obchodní dohodě, mimo jiné prodeje nebo převodu části nebo celého našeho podniku nebo majetku. Mezi tyto dohody může patřit například transakce nebo řízení o fúzi, financování, akvizici, odprodeji, joint venture, partnerství nebo bankrotu.

Rovněž volně využíváme a sdílíme souhrnné a pseudonymní informace pro účely výkonnosti a analýzy, které nelze použít pro identifikaci vaší osoby.

Děti

Vědomě neshromažďujeme ani neuchováváme informace o osobách mladších 13 let. Pokud se dozvíme, že údaje o osobách mladších 13 let byly shromážděny na nebo prostřednictvím Stránek, podnikneme přiměřené kroky k jejich odstranění. Pokud jste rodič nebo opatrovník dítěte mladšího 13 let, které se zaregistrovalo k účtu nebo službě na našich Stránkách, kontaktujte nás využitím níže uvedených údajů za účelem ukončení provozu účtu nebo služby dítěte a odstranění jeho osobních údajů.

Uchovávání údajů

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění funkčnosti a plnění transakcí, o které jste požádali nebo pro jiné legitimní účely, mimo jiné vyhovění našim právním závazkům, řešení sporů a prosazování našich smluv. Protože tyto potřeby se mohou lišit podle různých typů údajů, kontextu našich interakcí s vámi nebo vašeho používání našich Stránek, skutečné doby uchovávání se mohou významně lišit.

Zabezpečení údajů

Využíváme certifikáty TLS, šifrování, omezení přístupu k údajům, antivirový software a brány firewall pro snížení rizika neoprávněného přístupu k osobním údajům. Žádný datový přenos přes internet nebo jakoukoli bezdrátovou síť není bezvýhradně bezpečný. Při přenosu osobních údajů k nám a při zveřejňování údajů na našich veřejných fórech mějte tato bezpečnostní rizika na paměti.

Pokud chcete nahlásit libovolný problém se zabezpečením některého z našich produktů, vyplňte formulář a požadované přílohy a zašlete jej na adresu Logitech Security.

Řízení a přístup k informacím

Smíte požadovat, abychom aktualizovali nebo odstranili/znepřístupnili určité údaje týkající se vás.

Pokud nebudeme moci některé osobní údaje odstranit, informujeme vás proč. Pokud jste se přihlásili k odběru marketingových e-mailů, můžete ukončit jejich zasílání tak, že budete postupovat podle pokynů pro ukončení odběru uvedených v doručeném e-mailu nebo na stránce správy odběru na naší stránce.

Máte také právo požadovat, jak jsou vaše údaje zpracovávány a s kým je sdílíme.

Pokud jste navíc přesvědčeni, že určité informace o vás zpracovávané společností Logitech jsou nepřesné, máte právo nechat tyto informace opravit.

Na váš požadavek na kontrolu uložených informací se pokusíme reagovat nejpozději do 30 dnů od obdržení tohoto požadavku.

Budete-li mít dotazy, připomínky nebo budete chtít vznést požadavek ohledně vašich údajů nebo našeho Prohlášení, minulých Prohlášení a postupů nakládání s údaji, kontaktujte nás na adrese support.logitech.com/response-center nebo následujícími způsoby:

Telefon: +1 646-454-3200
E-mail: support.logitech.com/response-center
Poštovní adresa: Logitech Privacy Officer, 3930 North First Street, San Jose, CA 95134 USA

Pokud nejste spokojeni s naší reakcí, můžete předložit svou stížnost ohledně ochrany soukromí nebo vznést námitku na příslušný státní nebo národní úřad pro ochranu údajů ve vaší jurisdikci.

Speciální informace pro uživatele v EHP, UK a Švýcarsku

Tato část poskytuje informace pro uživatele v Evropském hospodářském prostoru (EHP), Spojeném království (UK) a Švýcarsku (CH), jejichž osobní údaje jsou zpracovávány prostřednictvím používání našich Stránek společností Logitech v EHP, Spojeném království nebo Švýcarsku.

Další informace

Vámi poskytnuté informace mohou být přenášeny nebo k nim přistupovat subjekty Logitech po celém světě, jak je popsáno v těchto zásadách.

Právní základy pro zpracování

Logitech zpracovává osobní údaje pro jeden nebo více zákonných základů uvedených níže:

 1. Zpracování je nezbytné pro uzavření nebo realizaci podmínek smlouvy s vámi.
  Vaše osobní údaje potřebujeme zpracovávat za účelem aktivace a registrace produktů, za účelem zajištění, aby vámi využívané produkty a služby fungovaly správně, udržování a zlepšování produktů, zodpovídání vašich otázek a požadavků a poskytování podpory zákazníkům.
 2. 2. Zpracování je nezbytné pro legitimní zájmy Logitech.
  Údaje o použití zpracováváme za účelem podpory funkce webových stránek, odhalování a prevence podvodů; ochrany a bránění práv nebo vlastnictví jiných zákazníků či třetích stran nebo našich vlastních práv a zájmů. Během těchto aktivit máme na paměti vaše práva a svobody a proto pseudonymizujeme osobní údaje v co největší možné míře. Vaše osobní údaje můžeme také zpracovávat za účelem vyhovění požadavkům právních norem a v reakci na zákonné požadavky, soudní příkazy a právní procesy.
 3. Zpracování je nezbytné pro splnění právních závazků Logitech.
  Je možné, že budeme muset zpracovávat vaše osobní údaje, abychom vyhověli příslušným zákonům EU, zákonům členských států EU, zákonům Spojeného království a Švýcarska, požadavkům právních předpisů, a abychom reagovali na zákonné požadavky, soudní příkazy a právní procesy.
 4. Souhlas
  Logitech zpracovává určité osobní údaje na základě souhlasu. Tento postup často využíváme pro naše sdělení přímého marketingu. Příjem těchto sdělení můžete kdykoli zrušit v souladu s pokyny zde.
Vaše práva a možnost výběru

Pokud jste zákazníkem společnosti Logitech v rámci EHP, UK nebo CH, můžete mít práva popsaná níže v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů společností Logitech.

Právo na přístup a vysvětlení
 • Máte právo obdržet vysvětlení jaké údaje o vás Logitech vlastní a jak tyto údaje používá.
 • Máte právo obdržet kopii osobních údajů, které o vás Logitech vlastní.
Právo na opravu
 • Pokud jste přesvědčeni, že určité informace o vás, které Logitech zpracovává jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo nechat tyto informace opravit.
Právo na vymazání
 • Máte právo požádat Logitech, aby byly vaše údaje trvale odstraněny.
Právo na námitku
 • Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů společností Logitech na základě oprávněných zájmů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. Logitech může i nadále zpracovávat vaše osobní údaje bez ohledu na námitky v rozsahu povoleném GDPR. Máte také právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů společností Logitech pro účely přímého marketingu.
Právo na omezení zpracování
 • Máte právo požadovat aby Logitech omezil zpracování vašich osobních údajů v určitých situacích, kdy je podle vás zpracování nevhodné.
Právo na přenosnost
 • Máte právo požádat o přenosnost osobních údajů, které jste nám aktivně nebo pasivně poskytli (nevztahuje se na údaje pramenící nebo odvozené ze shromážděných údajů), kdy je zpracování těchto osobních údajů založeno na souhlasu nebo smlouvě s vámi a je prováděno automatizovanými prostředky.
Právo na stížnost dozorčímu orgánu
 • Máte také právo podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů společností Logitech u Komise pro ochranu údajů, irskému dozorčímu orgánu:
  Komise pro ochranu údajů
  21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
  D02 RD28, Irsko
  Telefon: +353 57 8684800, +353 (0)761 104 800

Tam, kde je zpracování založeno na souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Používání našich Stránek a našich produktů, jak je popsáno v Prohlášeních o ochraně osobních údajů Logitech, je dobrovolné.

V souladu se směrnicemi EU-US Rámec ochrany osobních údajů (EU-US DPF) a rozšíření v UK na EU-USA DPF a švýcarsko-americkou normu Data Privacy Framework (Švýcarsko-US DPF) se společnost Logitech zavazuje vyřešit stížnosti související s principy DPF filtrů týkající se našeho shromažďování a používání vašich osobních údajů. jednotlivci z EU, Spojeného království a Švýcarska s dotazy nebo stížnostmi ohledně našeho nakládání s osobními údaji přijatými v závislosti na EU-US DPF filtrů a rozšíření ve VB na EU-USA DPF a švýcarsko-americkou normu Nejprve je třeba kontaktovat společnost Logitech.

Chcete-li se odvolat na některé z těchto práv a vyřešit dotazy nebo stížnosti, vyplňte prosím formulář zde. Můžete nás také kontaktovat prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo poštovních služeb využitím kontaktních údajů uvedených níže:

Telefon: + 1-646-454-3200
Email: privacy@logitech.com
Poštovní adresa: Logitech Privacy Office EMEA, Logitech Ireland Services Limited, City Gate Plaza Two, Mahon, Cork, Ireland

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO): Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat e-mailem na adrese dpo@logitech.com.

V souladu se směrnicemi EU-US DPF filtrů a rozšíření ve VB na EU-USA DPF a švýcarsko-americkou normu Společnost Logitech se zavazuje spolupracovat a dodržovat doporučení panelu zřízeného orgány EU pro ochranu údajů (DPAs) a úřadem komisaře pro informace (ICO) Spojeného království a regulačním úřadem Gibraltaru (GRA) a švýcarským federálním úřadem pro ochranu údajů a informací komisaři (FDPIC) s ohledem na nevyřízené stížnosti týkající se našeho nakládání s osobními údaji přijatými na základě spolupráce EU-USA DPF filtrů a rozšíření ve VB na EU-USA DPF a švýcarsko-americkou normu DPF FILTRY.

Za určitých podmínek máte možnost vyvolat závaznou arbitráž pro stížnosti týkající se vyhovění DPF filtrům, které nebyly vyřešeny žádným jiným mechanismem DPF. Další informace naleznete na stránce https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/ANNEX-I-introduction-dpf?tabset-35584=2

Mezinárodní přenosy

Vaše osobní údaje budeme přenášet z EHP, UK a CH do zemí mimo těchto pouze na základě příslušných záruk. Když Logitech přenáší data na mezinárodní úrovni, spoléháme se na i) Rozhodnutí o přiměřenosti přijatá Evropskou komisí na základě článku 45 nařízení (EU) 2016/679 (GDPR a GDPR UK), ii) Standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí , tyto smlouvy jsou k dispozici na vyžádání na adrese privacy@logitech.com.

Společnost Logitech a její přidružené a dceřiné společnosti v USA (Logitech) získaly certifikaci v USA ministerstvu obchodu, že je členem EU-USA Rámcové zásady ochrany osobních údajů (EU-US Zásady DPF) s ohledem na zpracování osobních údajů obdržených z Evropské unie na základě spolupráce mezi EU a USA DPF filtrů a ze Spojeného království (a Gibraltaru) v závislosti na rozšíření Spojeného království na EU-USA DPF FILTRY. Společnost Logitech obdržela certifikát pro USA ministerstvu obchodu, že dodržuje švýcarsko-americkou normu Zásady Rámce ochrany osobních údajů (Švýcarsko-US Zásady DPF) s ohledem na zpracování osobních údajů obdržených ze Švýcarska na základě švýcarsko-US DPF FILTRY. Pokud dojde k jakémukoli rozporu mezi podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů a podmínkami EU-US Zásady DPF filtrů a/nebo Swiss-US Principy DPF filtrů, platí tyto Zásady. Chcete-li se dozvědět více o programu Data Privacy Framework (DPF) a zobrazit náš certifikát, navštivte stránku https://www.dataprivacyframework.gov/

Níže naleznete seznam přidružených a dceřiných společností Logitech v USA, které jsou rovněž členy EU-US Principy DPF filtrů a Swiss-US Principy DPF filtrů:

 1. Pobaltí, Lotyšsko, Universal Electronics, LLC
 2. Společnost Blue Microphones Holding Corporation
 3. Společnost General Workings Inc.
 4. Logitech (Slim Devices) Inc. (Fka Spotlife Inc.)
 5. Logitech (Streaming Media) Inc. (Fka. Logitech (Slim Devices) Inc.)
 6. Logitech Inc.
 7. Společnost Logitech Latin America Inc.
 8. Společnost Meetio Inc.
 9. Společnost Mevo Inc.
 10. Streamlabs LLC
 11. UE Acquisition Inc.
 12. Společnost Ultimate Ears Incorporated

Společnost Logitech nese odpovědnost za zpracování osobních údajů, které obdrží podle Zásad DPF a následně je převede na třetí stranu jednající jako zástupce v jejím zastoupení. Společnost Logitech zůstává odpovědná podle Zásad DPF, pokud její zástupce zpracovává tyto osobní údaje způsobem, který není v souladu se Zásadami DPF, pokud společnost Logitech neprokáže, že není odpovědná za událost, která vedla ke vzniku škody.

Do jurisdikce schvalování souladu společnosti Logitech se směrnicemi EU-USA spadá Federal Trade Commission (FTC). DPF filtrů a rozšíření ve VB na EU-USA DPF, a švýcarský-americký DPF FILTRY.

ZMĚNY V TOMTO PROHLÁŠENÍ

Toto Prohlášení budeme příležitostně aktualizovat. V případě, že se bude jednat o závažné změny tohoto Prohlášení nebo způsobu našeho využití osobních údajů, budou tyto změny neprodleně zveřejněny ještě dříve, než vstoupí v platnost.

Bez vašeho souhlasu nebudeme provádět změny, které by vedly ke snížení ochrany dříve shromážděných osobních údajů.

Doporučujeme vám, abyste znění tohoto Prohlášení pravidelně kontrolovali a informovali se o způsobu ochrany svých údajů.

Děkujeme vám za váš zájem o společnost Logitech a její produkty a služby.

Naposledy aktualizováno: července 2023

V tomto oznámení o ochraně osobních údajů objasňujeme, jakým způsobem Logitech shromažďuje a využívá osobní údaje návštěvníků našich webových a mobilních stránek, jenž se přímo odkazují na toto oznámení (souhrnně „Stránky“). Vaše osobní údaje jsou spravovány společností Logitech Europe S.A. (souhrnně „Logitech“, „My“ a „Nám/Nás“).

Aktivně poskytnuté údaje

Pokud nám zavoláte, zašlete e-mail nebo vyplníte formulář na některé z našich Stránek, využijeme tyto vámi poskytnuté informace pro účely odpovědi na vaši žádost, či pro jinou komunikaci s vámi nebo pomoc pro vás. Pokud uskutečníte nákup prostřednictvím našich Stránek, můžeme shromažďovat data potřebná pro účely zpracování vaší objednávky, např. vaši dodací adresu, objednané produkty a kontaktní údaje.

Pasivně poskytnuté údaje

Když vstoupíte na naše Stránky, v závislosti na volitelných možnostech nám poskytnete určité informace o vašem počítači nebo mobilním zařízení, mimo jiné i o aktivitách, které provedete na našich Stránkách, typu vámi používaného hardwaru a softwaru (např. vašem operačním systému nebo prohlížeči), informacích uložených v souborech cookie, IP adrese, době přístupu, webových stránkách ze kterých jste přišli, oblasti ze které webovou stránku přistupujete a webových stránkách, které navštívíte. Tyto informace využíváme pro lepší pochopení zájmů uživatelů našich Stránek a za účelem zkvalitňování Stránek, služeb a produktů.

Momentálně nereagujeme na signály „nesledovat“ z webových prohlížečů, naší prioritou je poskytovat na míru šité služby na webové stránce.

Soubory cookie

Společnost Logitech využívá soubory cookie, které v zásadě představují malé datové soubory, umístěné ve vašem počítači, tabletu, mobilním telefonu či jiném zařízení. Kliknutím sem se dozvíte více informací o souborech cookie.

Využívání údajů a sdílení

Údaje, která shromažďujeme, využíváme za účelem poskytování bohatých interaktivních služeb. Údaje můžeme využívat zejména za účelem:

 • poskytování služby nebo provádění transakcí na vaši žádost
 • vylepšování a vyvíjení našich produktů
 • přizpůsobení vašich služeb
 • zpracování žádostí o zaměstnání, které zašlete prostřednictvím našich Stránek
 • poskytování reklam a nabídek pro vás v souladu s platnými právními požadavky, což může zahrnovat zasílání propagačních sdělení, cílené reklamy a předkládání relevantních nabídek.
Další informace

Vaše osobní údaje neprodáváme.

Vaše osobní údaje můžeme za určitých okolností sdílet s třetími stranami. Využíváme přidružené i nepřidružené poskytovatele služeb, kteří nám pomáhají zpracovávat osobní údaje za účelem poskytování našich služeb a provozování našeho podniku a kteří jsou vázáni striktními smlouvami o mlčenlivosti. Poskytovatelé služeb například pomáhají s realizací následujících funkcí:

Popis služby Poskytnuté údaje Účel
Zákaznická podpora Kontaktní údaje, data o dotazech Pomoc při odstraňování potíží a podpora produktů a služeb
Funkce internetového obchodu Kontaktní údaje, interakce s webovou stránkou Realizace prodeje našich produktů online
Propagace a relevantní novinky Kontaktní údaje, data souborů cookie Poskytování informací a pobídek pro naše produkty a služby
Výkonnost webové stránky Data souborů cookie, interakce s webovou stránkou Zprovoznění funkcí a prvků při surfování na naší webové stránce
Správce volitelných prvků souborů cookie Data souborů cookie Dostupnost možnosti povolení souborů cookie na našich webových stránkách

Tyto společnosti musí dodržovat naše požadavky na ochranu a zabezpečení údajů a nesmí od nás přijaté osobní údaje využívat pro žádný jiný účel.

Vaše osobní údaje smíme odhalit, abychom

 1. vyhověli příslušným zákonům, požadavkům právních norem a reagovali na zákonné požadavky, soudní příkazy a právní procesy;
 2. ochraňovali a bránili práva a majetek náš nebo třetích stran, mimo jiné prosazováním podmínek našich smluv, zásad a podmínek použití;
 3. v případě nouze, mimo jiné abychom ochránili bezpečnost našich zaměstnanců nebo jiných osob; nebo
 4. v souvislosti s vyšetřováním nebo za účelem předejití podvodu.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet pro účely obchodní dohody nebo vyjednávání o obchodní dohodě, mimo jiné prodeje nebo převodu části nebo celého našeho podniku nebo majetku. Mezi tyto dohody může patřit například transakce nebo řízení o fúzi, financování, akvizici, odprodeji, joint venture, partnerství nebo bankrotu.

Rovněž volně využíváme a sdílíme souhrnné a pseudonymní informace pro účely výkonnosti a analýzy, které nelze použít pro identifikaci vaší osoby.

Děti

Vědomě neshromažďujeme ani neuchováváme informace o osobách mladších 13 let. Pokud se dozvíme, že údaje o osobách mladších 13 let byly shromážděny na nebo prostřednictvím Stránek, podnikneme přiměřené kroky k jejich odstranění. Pokud jste rodič nebo opatrovník dítěte mladšího 13 let, které se zaregistrovalo k účtu nebo službě na našich Stránkách, kontaktujte nás využitím níže uvedených údajů za účelem ukončení provozu účtu nebo služby dítěte a odstranění jeho osobních údajů.

Uchovávání údajů

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění funkčnosti a plnění transakcí, o které jste požádali nebo pro jiné legitimní účely, mimo jiné vyhovění našim právním závazkům, řešení sporů a prosazování našich smluv. Protože tyto potřeby se mohou lišit podle různých typů údajů, kontextu našich interakcí s vámi nebo vašeho používání našich Stránek, skutečné doby uchovávání se mohou významně lišit.

Zabezpečení údajů

Využíváme certifikáty TLS, šifrování, omezení přístupu k údajům, antivirový software a brány firewall pro snížení rizika neoprávněného přístupu k osobním údajům. Žádný datový přenos přes internet nebo jakoukoli bezdrátovou síť není bezvýhradně bezpečný. Při přenosu osobních údajů k nám a při zveřejňování údajů na našich veřejných fórech mějte tato bezpečnostní rizika na paměti.

Pokud chcete nahlásit libovolný problém se zabezpečením některého z našich produktů, vyplňte formulář a požadované přílohy a zašlete jej na adresu Logitech Security.

Řízení a přístup k informacím

Smíte požadovat, abychom aktualizovali nebo odstranili/znepřístupnili určité údaje týkající se vás.

Pokud nebudeme moci některé osobní údaje odstranit, informujeme vás proč. Pokud jste se přihlásili k odběru marketingových e-mailů, můžete ukončit jejich zasílání tak, že budete postupovat podle pokynů pro ukončení odběru uvedených v doručeném e-mailu nebo na stránce správy odběru na naší Stránce: https://www.logitech.com/subscribe.

Máte také právo požadovat, jak jsou vaše údaje zpracovávány a s kým je sdílíme.

Pokud jste navíc přesvědčeni, že určité informace o vás zpracovávané společností Logitech jsou nepřesné, máte právo nechat tyto informace opravit.

Na váš požadavek na kontrolu uložených informací se pokusíme reagovat nejpozději do 30 dnů od obdržení tohoto požadavku.

Budete-li mít dotazy, připomínky nebo budete chtít vznést požadavek ohledně vašich údajů nebo našeho Prohlášení, minulých Prohlášení a postupů nakládání s údaji, kontaktujte nás na adrese support.logitech.com/response-center nebo následujícími způsoby:

Telefon: +1 646-454-3200
E-mail: support.logitech.com/response-center
Poštovní adresa: Logitech Privacy Officer, 3930 North First Street, San Jose, CA 95134 USA

Pokud nejste spokojeni s naší reakcí, můžete předložit svou stížnost ohledně ochrany soukromí nebo vznést námitku na příslušný státní nebo národní úřad pro ochranu údajů ve vaší jurisdikci.

Speciální informace pro uživatele v EU, UK a Švýcarsku

Od 25. května 2018 podléhá zpracování osobních údajů osob v Evropské unii Obecnému nařízení o ochraně údajů EU („GDPR“).Tato část obsahuje informace týkající se práv uživatelů EU a povinností Logitech v rámci GDPR. Osobní údaje zpracovávané prostřednictvím používání našich Stránek jsou řízeny společností Logitech Inc 3930 North First Street, San Jose, CA 95134 USA. Evropský zástupce je společnost Logitech Ireland Services Limited, City Gate Plaza Two, Mahon, Cork, Ireland.

Další informace

Právní základ pro zpracování

Logitech zpracovává osobní údaje týkající se zákazníků EU na jednom nebo více zákonných základech uvedených v GDPR.

 1. Zpracování je nezbytné pro uzavření nebo realizaci podmínek smlouvy s vámi.
  Vaše osobní údaje potřebujeme zpracovávat za účelem aktivace a registrace produktů, za účelem zajištění, aby vámi využívané produkty a služby fungovaly správně, udržování a zlepšování produktů, zodpovídání vašich otázek a požadavků a poskytování podpory zákazníkům.
 2. 2. Zpracování je nezbytné pro legitimní zájmy Logitech.
  Údaje o použití zpracováváme za účelem podpory funkce webových stránek, odhalování a prevence podvodů; ochrany a bránění práv nebo vlastnictví jiných zákazníků či třetích stran nebo našich vlastních práv a zájmů. Během těchto aktivit máme na paměti vaše práva a svobody a proto pseudonymizujeme osobní údaje v co největší možné míře. Vaše osobní údaje můžeme také zpracovávat za účelem vyhovění požadavkům právních norem a v reakci na zákonné požadavky, soudní příkazy a právní procesy.
 3. Zpracování je nezbytné pro splnění právních závazků Logitech.
  Vaše osobní údaje můžeme za určitých okolností zpracovávat, abychom vyhověli příslušným zákonům EU nebo členských států.
 4. Souhlas
  Logitech zpracovává určité osobní údaje na základě souhlasu. Tento postup často využíváme pro naše sdělení přímého marketingu. Příjem těchto sdělení můžete kdykoli zrušit v souladu s pokyny zde https://www.logitech.com/subscribe.
Vaše práva a možnost výběru

Pokud jste zákazníkem Logitech v rámci EU, máte s ohledem na zpracování vašich osobních údajů společností Logitech níže popsaná práva.

Právo na přístup a vysvětlení
 • Máte právo obdržet vysvětlení jaké údaje o vás Logitech vlastní a jak tyto údaje používá.
 • Máte právo obdržet kopii osobních údajů, které o vás Logitech vlastní.
Právo na opravu
 • Pokud jste přesvědčeni, že určité informace o vás, které Logitech zpracovává jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo nechat tyto informace opravit.
Právo na vymazání
 • Máte právo požádat Logitech, aby byly vaše údaje trvale odstraněny.
Právo na námitku
 • Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů společností Logitech na základě oprávněných zájmů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. Logitech může i nadále zpracovávat vaše osobní údaje bez ohledu na námitky v rozsahu povoleném GDPR. Máte také právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů společností Logitech pro účely přímého marketingu.
Právo na omezení zpracování
 • Máte právo požadovat aby Logitech omezil zpracování vašich osobních údajů v určitých situacích, kdy je podle vás zpracování nevhodné.
Právo na přenosnost
 • Máte právo požádat o přenosnost osobních údajů, které jste nám aktivně nebo pasivně poskytli (nevztahuje se na údaje pramenící nebo odvozené ze shromážděných údajů), kdy je zpracování těchto osobních údajů založeno na souhlasu nebo smlouvě s vámi a je prováděno automatizovanými prostředky.
Právo na stížnost dozorčímu orgánu
 • Máte také právo podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů společností Logitech u Komise pro ochranu údajů, irskému dozorčímu orgánu:
  Komise pro ochranu údajů
  21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
  D02 RD28, Irsko
  Telefon: +353 57 8684800, +353 (0)761 104 800
 • V případech, kde je zpracování podmíněno souhlasem, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Používání našich Stránek a našich produktů, v souladu s popisem v Prohlášeních o ochraně osobních údajů Logitech, je dobrovolné.

Chcete-li se odvolat na libovolné z těchto práv, vyplňte prosím formulář zde. Můžete nás také kontaktovat prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo poštovních služeb využitím kontaktních údajů uvedených níže:

Telefon: + 1-510 713 5556
Email: privacy@logitech.com
Poštovní adresa: Logitech Privacy Office EMEA, Logitech Ireland Services Limited, City Gate Plaza Two, Mahon, Cork, Ireland

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO): Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat e-mailem na adrese dpo@logitech.com.

Mezinárodní přenosy

Vaše osobní údaje budeme přenášet z Evropského hospodářského prostoru (EHP) do zemí mimo EHP pouze na základě příslušných záruk. Když společnost Logitech přenáší údaje na mezinárodní úrovni, spoléháme se na i) Rozhodnutí o přiměřenosti přijatá Evropskou komisí na základě článku 45 nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) nebo ii) Standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí. Tyto smlouvy jsou k dispozici na vyžádání na adrese privacy@logitech.com.

ZMĚNY V TOMTO PROHLÁŠENÍ

Toto Prohlášení budeme příležitostně aktualizovat. V případě, že se bude jednat o závažné změny tohoto Prohlášení nebo způsobu našeho využití osobních údajů, budou tyto změny neprodleně zveřejněny ještě dříve, než vstoupí v platnost.

Bez vašeho souhlasu nebudeme provádět změny, které by vedly ke snížení ochrany dříve shromážděných osobních údajů.

Doporučujeme vám, abyste znění tohoto Prohlášení pravidelně kontrolovali a informovali se o způsobu ochrany svých údajů.

Děkujeme vám za váš zájem o společnost Logitech a její produkty a služby.

Košík

Váš košík je momentálně prázdný. Začít nakupovat nyní