คำแถลงความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ Logitech

เราบริษัท Logitech Europe S.A. อธิบายในคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ว่าเราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวจากผู้เข้าชมเว็บไซต์และไซต์บนมือถือของเราที่เชื่อมโยงกับคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ (เรียกรวมกันว่า "ไซต์") คำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ใช้กับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมไว้เป็นอย่างอื่น เช่น ทางออฟไลน์หรือกับกับผลิตภัณฑ์ที่เราขาย เว้นแต่เราจะประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งว่าคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้จะใช้กับข้อมูลอื่นๆ ดังกล่าว

ข้อมูลที่ส่งอย่างต่อเนื่อง

ถ้าคุณโทรหาเรา ส่งอีเมลถึงเราหรือกรอกแบบฟอร์มในเว็บไซต์ของเรา คุณจะทราบว่าคุณให้ข้อมูลอะไรบ้าง เพราะคุณจะส่งข้อมูลมายังเราอย่างต่อเนื่อง เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อตอบสนองต่อคำขอของคุณหรือสื่อสารกับคุณหรือช่วยเหลือคุณ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประมวลผลคำสั่งซื้อของคุณหากคุณทำการสั่งซื้อสินค้าผ่านไซต์ของเรา เช่น ที่อยู่จัดส่งสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อ และข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลที่ให้โดยไม่ต้องกรอก

เมื่อคุณเข้าถึงไซต์ของเรา คุณจะให้ข้อมูลบางอย่างจากและเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณโดยอัตโนมัติ ได้แก่ กิจกรรมที่คุณดำเนินการบนไซต์ของเรา ประเภทของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่คุณใช้ (ยกตัวอย่างเช่น ระบบปฏิบัติการ หรือเบราว์เซอร์ของคุณ) ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในคุกกี้ ที่อยู่ IP เวลาเข้าถึง หน้าเว็บที่จากมา ภูมิภาคนำทางคุณมายังเว็บเพจ และเว็บเพจที่คุณเข้าถึง (ตามความเหมาะสม) เราใช้เทคโนโลยีการติดตาม (รวมถึง "คุกกี้") ในไซต์ เพื่อปรับแต่งและปรับปรุงไซต์ เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อทำความเข้าใจความสนใจของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้นและเพื่อปรับปรุงไซต์ บริการและผลิตภัณฑ์ของเรา ขณะนี้เราไม่ได้ตอบสนองต่อสัญญาณ "ห้ามติดตาม" ของเว็บเบราว์เซอร์

การแบ่งปันข้อมูล

เราไม่ได้ให้เช่า ขายหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ยกเว้นดังต่อไปนี้:

  • เราใช้ผู้ให้บริการเครือข่ายที่เป็นบริษัทในเครือและที่ไม่ใช่บริษัทในเครือ เช่น Logitech, Inc. ในสหรัฐอเมริกาเพื่อช่วยเราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้บริการและดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อตกลงการรักษาความลับอย่างเข้มงวด
  • เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อ (ก) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอตามกฎหมาย คำสั่งศาล และกระบวนการทางกฎหมาย (ข) เพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิ์หรือทรัพย์สินของเราหรือบุคคลที่สาม ได้แก่ การบังคับใช้ข้อตกลง นโยบาย และข้อกำหนดการใช้งาน (ค) รวมถึงเพื่อปกป้องความปลอดภัยของพนักงานหรือบุคคลใดก็ตามของเราในกรณีฉุกเฉิน หรือ (ง) เกี่ยวข้องกับการสืบสวนหรือการป้องกันการฉ้อโกง
  • เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ของข้อตกลงทางธุรกิจ (หรือการเจรจาข้อตกลงทางธุรกิจ) ที่เกี่ยวกับการขายหรือโอนกิจการหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา ข้อตกลงเหล่านี้อาจรวมถึงการควบรวมกิจการ จัดหาเงินทุน การเข้าซื้อกิจการหรือการทำธุรกรรมหรือการดำเนินการล้มละลาย
  • ด้วยความยินยอมของคุณ

นอกจากนี้เรายังใช้และแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวมและปรับปรุงซึ่งไม่สามารถใช้ระบุตัวตนเป็นรายบุคคลได้อย่างอิสระ

ความปลอดภัยของข้อมูล

เราใช้ใบรับรอง SSL การจำกัดการเข้าถึงข้อมูล ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและไฟร์วอลล์เพื่อลดความเสี่ยงในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่มีการรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายไร้สายใดมีความปลอดภัยอย่างแท้จริง โปรดคำนึงถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนตัวให้แก่เรา

วันที่มีผลและการเปลี่ยนแปลง

เราอาจทำการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว คุณควรตรวจสอบคำแถลงความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมไซต์ของเราเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ หากคุณยังคงใช้ไซต์หลังจากที่เราปรับปรุงคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ ถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงของเรา

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำแถลงความเป็นส่วนตัว โปรดติดต่อเราที่
โทรศัพท์: +1 510-795-8500
ติดต่อ: privacy@logitech.com
ไปรษณีย์: Logitech Privacy Officer, 7700 Gateway Blvd., Newark, CA 94560 USA

คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2018